Audit checklist ISO/IEC 27001:2013 ไทย ฉบับเข้มข้น

ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System

Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น

แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย

มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 สำหรับ

1. องค์กร ที่ได้รับการรับรองในเวอร์ชั่น ก่อน แล้ว และประสงค์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปรับระบบจัดการขององค์กร ไปสู่เวอร์ชั่นใหม่ และขอรับการรับรองอัพเกรด

2. หรือ องค์กร ที่กำลังดำเนินการขอการรับรองในเวอร์ชั่นใหม่ เป็นครั้งแรก และต้องการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงระบบจัดการปัจจุบันให้สอดคล้องกับระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ด้วยตนเอง

3. สำหรับ internal auditor ใช้เป็นรายการตรวจในการทำการตรวจติดตามภายใน

หนังสือ ประกอบด้วย

1.ข้อกำหนด แปลไทย ข้อ 4-10 

2. รายการตรวจ ตามข้อกำหนด โดยละเอียด ภาษาไทย

3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตามสาระข้อกำหนดเวอร์ชั่นใหม่ จำนวน ประมาณ 14 แบบฟอร์ม

 

เวอร์ชั่น และราคา

มีให้เลือก 3 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ดังนี้

1. ชุดที่ BE1 เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ

 1. ราคาเล่มละ 652 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย

            1) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย

            2) และรายการตรวจโดยละเอียด

            3) ตัวอย่างแบบฟอร์ม ในส่วนสาระที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 2008 จำนวน ประมาณ 14 แบบฟอร์ม

            4) requirement VS department matrix

 

2. ชุดที่ BE2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค ฟอร์แมต .pdf

          1) ราคาชุดละ 952 บาท สาระ เช่นเดียวกับชุด BE1 จัดส่งกลับทาง อีเมล์ที่แจ้งการชำระเงิน

          2) ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ems

 

3. ชุดที่ BE3 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค + แบบฟอร์ม ฟอร์มแมต .doc, .xls

 1. ราคาชุดละ 1,652 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. ในชุด ประกอบด้วย
  1. หนังสือ กระดาษ (ชุดที่ BE1)  1 เล่ม
  2. CD บันทึกไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรับแต่ง สำเนาได้
  3. และไฟล์แบบฟอร์ม ประมาณ 14 แบบฟอร์ม ในแบบ .xls, .doc ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที หรือจะปรับแต่งให้เข้ากับงานในองค์กรต่อไป

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • 1.ชุดที่ BE1เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ ราคาเล่มละ 652 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย 1) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย 2) และรายการตรวจโดยละเอียด ...
  652 บาท

 • 2.ชุดที่ BE2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค ฟอร์แมต .pdf 1)ราคาชุดละ 952 บาทสาระ เช่นเดียวกับชุด BE1 จัดส่งกลับทาง อีเมล์ที่แจ้งการชำระเงิน 2) ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ems -----------------...
  952 บาท

 • 3.ชุดที่ BE3เวอร์ชั่น อีบุ๊ค + แบบฟอร์ม ฟอร์มแมต .doc, .xls ราคาชุดละ 1,652 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems ในชุด ประกอบด้วย หนังสือ กระดาษ (ชุดที่ BE1) 1 เล่ม CD บันทึกไฟล์หนังสือ แบบ .do...
  1,652 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้า270012013ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 27001 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ IS...

 • ปกหน้า270012013ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 27001 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุก...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสารISOIEC27001_2013.jpg
  ร่างชุดเอกสารระบบ ISO/IEC 27001:2013 ไทย ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องมือช่...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบข้อกำหนด27001_2013.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO/IEC 27001:2013 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 – 10 คร...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบISOIEC27001_2013.jpg
  ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่มีป...

 • ปกหน้า270012013วิธีอ่านให้เข้าใจLevel1.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ให้เข้าใจ Level 1 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ถีงอ่านเข้าใจยาก ...

 • ปกหน้า270012013วิธีอ่านให้เข้าใจLevel2.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ให้เข้าใจ Level 2 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ถีงอ่านเข้าใจยาก ...

 • ปกหน้า270012013QuikKeyGuideRev0.jpg
  Quik Key Guide ISO/IEC 27001:2013 ข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ISO/IEC 27001:2013 ในมุมมองของ ผู้ไม่คุ้นเคยแล้ว สาระของมัน เหมือนสีต่างๆ ที่ผสมกันมั่วไปหมด เป็นสีตุ่นๆ ที่ยากจะเข้าใจ...
Visitors: 238,456