CODEX GHP V5:2020 Audit Checklist Thai ฉบับเข้มข้น

 

The General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) (CXC 1 – 1969, Rev.5-2020)

Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น

แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย

มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด GHP V5:2020 สำหรับ

1. องค์กร ที่ได้รับการรับรองในเวอร์ชั่นก่อนหน้าแล้ว และประสงค์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปรับระบบจัดการขององค์กร ไปสู่การขอรับการรับรองอัพเกรด ในเวอร์ชั่น นี้

2. หรือ องค์กร ที่กำลังดำเนินการขอการรับรองในเวอร์ชั่นใหม่ เป็นครั้งแรก และต้องการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงระบบจัดการปัจจุบันให้สอดคล้องกับระบบ GHP V5:2020 ด้วยตนเอง

3. สำหรับ internal auditor ใช้เป็นรายการตรวจในการทำการตรวจติดตามภายใน

 

หนังสือ ประกอบด้วย

1.ข้อกำหนด แปลไทย

2. รายการตรวจ ตามข้อกำหนด โดยละเอียด ภาษาไทย

3. แบบฟอร์ม ประกอบ การนำไปปฏิบัติ ตามข้อกำหนด ประมาณ 15 แบบฟอร์ม

 

เวอร์ชั่น และราคา

มีให้เลือก 3 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ดังนี้

1. ชุดที่ HI1 เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ

 1. ราคาเล่มละ 1,799 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. หนังสือในเล่ม ตามที่ระบุข้างต้น

 

2. ชุดที่ HI2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค จัดส่งให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินเข้ามา

 1. ราคาชุดละ 1,899 บาท
 2. ในชุด ประกอบด้วย
  1. หนังสือ ในรูปแบบ .pdf file 
  2. สามารถนำไป สำเนาแจกจ่าย ได้โดยสะดวก

3. ชุด HI3 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค .pdf และ soft file .doc จัดส่งให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินเข้ามา

 1. ราคาชุดละ 2,899 บาท
 2. ในชุด ประกอบด้วย
  1. soft file หนังสือแบบ .pdf สำหรับนำไปทำสำเนาแจกจ่ายเอง
  2. soft file หนังสือแบบ .doc สำหรับคัดลอกเนื้อหาด้านที่เป็นข้อกำหนด ไปใช้ในงานอื่นๆ และ เนื้อหาด้านที่เป็น checklist ไปใส่ลงในฟอร์ม checklist ขององค์กร ไม่ต้องพิมพ์เอง
  3. พิเศษ

                                1. soft file แบบ มีภาษาอังกฤษ และ แปลไทย แบบเคียงกัน

                                2. soft file เปรียบเทียบ GMP V4 vs GHP V5 ภาษาไทย

 เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • 1.ชุดที่ HI1เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ ราคาเล่มละ 1,799 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems หนังสือในเล่ม ตามที่ระบุข้างต้น --------------------
  1,799 บาท

 • 2.ชุดที่ HI2เวอร์ชั่น อีบุ๊คจัดส่งให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินเข้ามา ราคาชุดละ 1,899 บาท ในชุด ประกอบด้วย หนังสือ ในรูปแบบ .pdf file สามารถนำไป สำเนาแจกจ่าย ได้โดยสะดวก ----...
  1,899 บาท

 • 3.ชุด HI3เวอร์ชั่น อีบุ๊ค .pdf และ soft file .docจัดส่งให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินเข้ามา ราคาชุดละ 2,899 บาท ในชุด ประกอบด้วย soft file หนังสือแบบ .pdf สำหรับนำไปทำสำเนาแจกจ่...
  2,899 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 215,383