แหล่งรวม ความรู้เกี่ยวกับ ระบบจัดการ ISO, IEC, IATF ที่เดียวที่มีครบ

www.kingdomofthailand.consulting

By Mr. Piyawat Ta-na-prin-porn-pong
Tel: +66 880 733 168 Tel/Fax: +662 945 7140
e-mail: kingdomofthailand.consulting@gmail.com

 

https://www.facebook.com/KingdomofThailandConsulting/

Our Official Facebook Fanpage

Please: Follows, Likes, Shares to get

NEWS updates and special offers

 

 KOT Journal

ฉบับ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 มาทุกเดือน ดาวน์โหลดฟรี คลิ๊กที่ ภาพปก ด้านล่าง

 

 

มาตรฐานไทย

Kingdom of Thailand Standards(KOT Standards)

     สังคมชาติ ที่ มีสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบด้วย พลเมืองที่มีความสุข อยู่ด้วยกัน อย่างผาสุข แผ่นดินนั้น ย่อมเป็น ที่ที่เรา ควรอยู่ และเป็น พื้นที่ที่ เราจะวางใจได้ว่า ลูกๆหลานๆของเรา จะอยู่อย่างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราอยู่แล้ว

     ด้วย สำนึกถึงบุญคุณของ แผ่นดินไทย ที่ บรรพกษัตริย์ บรรพชน ช่วย ปกปักษ์รักษา ให้มีความสงบ และ ได้อยู่อาศัย ทำมาหากิน จนมีความเจริญ www.kingdomofthailand.consulting ขอใช้ สมรรถนะ ที่มี สรรสร้าง มาตรฐานระบบจัดการ เพื่อสังคม ใช้เป็นแนวทางจัดการ ให้เกิด ความมั่นคง ยั่งยืน

     ขอเชิญ ทุกท่าน มาร่วมด้วยช่วยกัน สรรสร้าง สิ่งแวดล้อม ของ แผ่นดินไทย ให้เป็น ดินแดนทอง เพื่อ ลูกๆหลานๆ ของเราเอง
มา ดาวน์โหลด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อศึกษา และปฏิบัติ สอนตน สอนลูกหลาน เพื่อให้มี ปัจจัย 4 อย่างยั่งยืน โดยถ้วนทั่ว ทุกขนาดสังคม

 
 

มาตรฐานไทย ๙๐๐๑:๒๕๖๔

KOT 9001:2564

ระบบจัดการสังคมสมรรถนะ - ข้อกำหนด

Competency Society Management System - Requirement

 สำหรับ สังคมครอบครัว ชุมชน องค์กร จัดการ

สร้างสมรรถนะ ให้สมาชิกสังคม

พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ

 

รายละเอียด/ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ ภาพปก

 เริ่มเผยแพร่เมื่อ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 คู่มือขั้นตอนปฏิบัติ

ตามมาตรฐานไทย ๙๐๐๑:๒๕๖๔

KOT 9001:2564

ระบบจัดการสังคมสมรรถนะ

เพื่อ ภาคสังคมครอบครัว นำไปปฏิบัติ

 

ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ ภาพปก

เริ่มเผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

 มาตรฐานไทย ๑๔๐๐๑:๒๕๖๔

KOT 14001:2564

ระบบจัดการสังคมกตัญญูรู้คุณ - ข้อกำหนด

Grateful Society Management System - Requirement

 สำหรับ สังคมครอบครัว ชุมชน องค์กร จัดการ

สร้างให้เกิดสำนึกกตัญญูรู้คุณ ให้สมาชิกสังคม

พร้อมสำหรับการเปิดรับโอกาส ในฐานะ ผู้ประเสริฐ

 

 ดูรายละเอียด คลิ๊กที่ ภาพปก

เริ่มเผยแพร่เมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 
   
   

 มาตรฐานไทย ๔๕๐๐๑:๒๕๖๔

KOT 45001:2564

ระบบจัดการสังคมรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย

- ข้อกำหนด

Social Security and Safety Management System

- Requirement

 สำหรับ สังคมครอบครัว ชุมชน องค์กร จัดการ

สร้างการรักษาความปลอดภัย และความปลอดภัย

ให้สมาชิกสังคม

ให้พ้นจากการถูกเบียดเบียน และอุบัติภัย

 

 ดูรายละเอียด คลิ๊กที่ ภาพปก

กำหนด เผยแพร่

12 สิงหาคม พ.ศ. 2564

โปรดติดตาม

   
 

 มาตรฐานไทย ๕๐๐๐๑:๒๕๖๔

KOT 50001:2564

ระบบจัดการสังคมออมทรัพย์ - ข้อกำหนด

Saving Society Management System - Requirement

 สำหรับ สังคมครอบครัว ชุมชน องค์กร จัดการ

สร้างการออมทรัพย์ ให้สมาชิกสังคม

พ้นจากการเป็นหนี้ ที่ทุกข์ดั่งตกนรกทั้งเป็น

 

 ดูรายละเอียด คลิ๊กที่ ภาพปก

กำหนด เผยแพร่

13 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โปรดติดตาม

 
   

 

การให้ เป็นที่จดจำไม่รู้ลืม

การ "ให้ความรู้" มีคุณค่า เฉกเช่น การ "ให้ชีวิต"

เลือกหนังสือ ของเรา สักเล่ม ให้เหมาะกับ วโรกาส การให้ ขององค์กรท่าน

ใส่ หน้าโฆษณา เกี่ยวกับองค์กรท่าน และใช้เป็น ของขวัญ

เพื่อ อยู่ในใจเขาที่เราให้ ตลอดไป

มาเลือก ของขวัญ ที่จะให้กัน ที่นี่

 

หนังสือชุด วิธีอ่าน มาตรฐาน ISO ให้เข้าใจ

          สำหรับ “ผู้เริ่มต้น” ที่ต้องการ “ปรับปรุงตัวเอง” ให้เป้นผู้สามารถ อ่านสาระข้อกำหนด มาตรฐาน ISO ต่างๆ ให้เข้าใจ

          มาเลือก มาตรฐาน และเล่มที่ เหมาะกับ ตัวเอง แบ่งเป็น Level 1 และ Level 2

          Level 1 สำหรับ ผู้อ่านทั่วไป ที่ต้องการ ปรับปรุงตัวเอง ให้สามารถอ่าน ข้อกำหนดได้

          Level 2 สำหรับ หัวหน้างาน ในองค์กรต่างๆ เพิ่ม แบบฟอร์ม และ WI เพื่อเข้าใจถึงเนื้องานที่รับผิดชอบ

 

 เลือกเล่ม คลิ๊กที่ รูปหน้าปก เล่มนั้นๆ

 

วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เข้าใจ Level 1

 

วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เข้าใจ Level 2

 

วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้เข้าใจ Level 1

 

วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้เข้าใจ Level 2

 

วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ให้เข้าใจ Level 1

 

วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ให้เข้าใจ Level 2

 

วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ให้เข้าจ Level 1

 

วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ให้เข้าจ Level 2

 

 Lead Auditor/ Auditor for

Management System 

 หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับ การรับรองเป็น Lead Auditor/ Auditor 

 รายละเอียด ราคา การสั่งซื้อ สอบถาม แจ้งการชำระเงิน คลิ๊ก ที่รูปภาพปกหน้า หนังสือแต่ละเล่ม

(1) หนังสือ

"แบบทดสอบ เพื่อรับรองเป็น Lead Auditor/ Auditor ISO 9001:2015"

 

(2) หนังสือ

"แบบทดสอบ เพื่อรับรองเป็น Lead Auditor/ Auditor ISO 13485:2016"

(3) หนังสือ

"แบบทดสอบ เพื่อรับรองเป็น Lead Auditor/ Auditor ISO 14001:2015"

(4) หนังสือ

"แบบทดสอบ เพื่อรับรองเป็น Lead Auditor/ Auditor ISO 39001:2012"

(5) หนังสือ

"แบบทดสอบ เพื่อรับรองเป็น Lead Auditor/ Auditor ISO 45001:2018"

(6) หนังสือ

"แบบทดสอบ เพื่อรับรองเป็น Lead Auditor/ Auditor ISO 50001:2018"

 

(7) หนังสือ

"แบบทดสอบ เพื่อรับรองเป็น Lead Auditor/ Auditor IATF 16949:2016"

แจกฟรี

คู่มือคุณภาพ

ระบบจัดการคุณภาพ

ISO 9001:2015

ฉบับใช้งานได้ทันที

คลิ๊กที่รูปภาพข้างบน หรือ ที่นี่

(แถบดาวน์โหลด อยู่ที่ด้านล่าง ถัดจาก แบบฟอร์มติดต่อกลับ)

.

.

.

สงคราม COVID-19

สงครามเศรษฐกิจ...สงครามโรค

เป็น

สงครามโลก

องค์กรท่าน ได้รับผลกระทบ

จากสงครามเหล่านี้ หรือไม่

มาพลิก วิกฤติ...เป็นโอกาสสำหรับองค์กร

อัพเกรดองค์กร ให้มีปริญญา มาตรฐานโลก

สร้างความได้เปรียบ น่าเชื่อถือมากกว่าคู่แข่ง

 

วิกฤติ COVID-19 ตั้งแต่ ธ.ค. 2562 จนปัจจุบัน

ยังไม่บรรเทาวิกฤติลง..แม้แต้น้อย

สงครามการค้า อเมริกา- จีน และประเทศอื่นๆ ที่ยังต่อเนื่อง

วิกฤติเศรษฐกิจโลกซบเซาตั้งแต่ ปี 2558 จนปัจจุบัน      

     ถึงเวลา ที่ องค์กร ต้อง แสวงหาแนวทาง กลยุทธ เพื่อความอยู่รอด ในภาวะวิกฤติ ที่เกิด ที่กระทบกับ ระบบเศรษฐกิจ ทั่วโลก รวมถึงองค์กรของท่านที่เผชิญอยู่ 

       มาหา แนวทาง เผชิญกับวิกฤติ ด้วยการนำเอา แนวทางระบบจัดการ ระดับโลก "มาตรฐานการจัดการISO" มาบริหาร และสร้างคุณค่าให้องค์กร ด้วยการ ขอการรับรอง ให้องค์กรของท่าน "มี ปริญญาบัตร" เหนือกว่าคู่แข่ง และบริหารองค์กรตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC อย่างสำเร็จ

       องค์กรของท่าน ไม่ว่า มีขนาดเล็กเท่าไร เราช่วยคุณได้ ด้วยบริการที่ปรึกษาที่มีชื่อผู้อยู่ในวงการที่ปรึกษาระบบ ISO ต่างๆ มาตั้งแต่ปี 1995

       แพคเกจ เริ่มต้น ที่ราคา 6,xxx บาท และหากต้องการ soft file เอกสารเพื่อร่นเวลาในการสร้างเอง ก็เพียง 1x,xxx บาท หรือ ต้องการใช้บริการที่ปรึกษาบ้างบางวัน ในอัตราพิเศษ 3,000 บาท/วัน ก็มีแพคเกจพิเศษให้ท่านเลือกแพคเกจ เริ่มต้นที่ 2x,xxx บาท จากเราท่านก็สามารถ สร้างโอกาสการอยู่รอดของธุรกิจท่านได้

 

     นอกจากระบบจัดการ ISO ระบบเดี่ยวแล้ว สำหรับองค์กร ที่ประสงค์ขอ 2 ระบบพร้อมกัน ทางเราก็มีแพคเกจเตรียมไว้ให้

 

     มาตรฐาน ISO ต่างๆ มีดังนี้ (คลิ๊กที่ เลขมาตรฐาน เพื่อดู แพคเกจ เอกสาร + บริการที่ปรึกษา ราคาพิเศษ)

 

ISO 9001

ISO 9001 + ISO 14001

ISO 9001 + ISO 45001

ISO 9001 + ISO 50001

ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001

ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 13485

ISO 13485

ISO 14001

ISO 14001 + 45001

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17025 Analytical laboratory

ISO/IEC 17025 Testing laboratory

ISO/IEC 17025 Calibration laboratory

ISO 22000

ISO 39001

ISO 45001

ISO 50001

 

 

รายละเอียด เกี่ยวกับบริการ ที่ปรึกษาดู ที่นี่

 

 

ISO 9001

หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับ ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001

 รายละเอียด ราคา การสั่งซื้อ สอบถาม แจ้งการชำระเงิน คลิ๊ก ที่รูปภาพปกหน้า หนังสือแต่ละเล่ม

 

 (1) หนังสือ

"ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

ปฐมบทขององค์กรที่แข่งขันได้ ฉบับผู้บริหาร" Version 1

สำหรับ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 9001 อย่างถ่องแท้ และสามารถอ่านมาตรฐาน ISO ฉบับอื่นๆได้

ขยายความข้อกำหนด เพื่อความเข้าใจข้อกำหนด ในแบบที่มันเป็น

แสดงความหมายของ คำจำกัดความ ของคำที่ใช้ในข้อกำหนด

สำหรับ ผู้บริหาร ที่ประสงค์จะเข้าใจข้อกำหนด

-----

 

(2) หนังสือ

"ระบบจัดการคุณภาพ

ISO 9001:2015

ปฐมบทขององค์กรที่แข่งขันได้

ฉบับทีมปฏิบัติการ" Version 1

 สำหรับ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 9001 อย่างถ่องแท้ และสามารถอ่านมาตรฐาน ISO ฉบับอื่นๆได้

ขยายความข้อกำหนด เพื่อความเข้าใจข้อกำหนด ในแบบที่มันเป็น

แสดงความหมายของ คำจำกัดความ ของคำที่ใช้ในข้อกำหนด

แทรก ตัวอย่าง ขั้นตอนการปฏิบัติ ท้ายข้อกำหนด ทุกข้อ

สำหรับ ทีมทำงาน ที่ประสงค์จะเข้าใจข้อกำหนด และสร้างขั้นตอนปฏิบัติขึ้นในองค์กร ที่มีทั้ง การออกแบบ การผลิตผลิตภัณฑ์ และบริการ

-----

 

 (3) หนังสือ

 "ระบบจัดการคุณภาพ

ISO 9001:2015

ปฐมบทขององค์กรที่แข่งขันได้

ฉบับทีมปฏิบัติการ งานบริการ" Version 1

สำหรับ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 9001 อย่างถ่องแท้ และสามารถอ่านมาตรฐาน ISO ฉบับอื่นๆได้

ขยายความข้อกำหนด เพื่อความเข้าใจข้อกำหนด ในแบบที่มันเป็น

แสดงความหมายของ คำจำกัดความ ของคำที่ใช้ในข้อกำหนด

แทรก ตัวอย่าง ขั้นตอนการปฏิบัติ ท้ายข้อกำหนด ทุกข้อ

สำหรับ ทีมทำงาน ที่ประสงค์จะเข้าใจข้อกำหนด และสร้างขั้นตอนปฏิบัติขึ้นในองค์กร ที่ไม่มี การผลิตผลิตภัณฑ์

-----

(4)หนังสือ

 

"ISO 9001:2015 ระบบจัดการคุณภาพ ปฐมบทขององค์กรที่แข่งขันได้ ฉบับผู้บริหาร Version 2"

 

สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 9001 และการนำไปปฏิบัติ

 

-----

(5)หนังสือ

"ISO 9001:2015 ระบบจัดการคุณภาพ ปฐมบทขององค์กรที่แข่งขันได้ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2"

 

สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 9001 และ

 

นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้

-----

(6) เอกสารชุดรวม

"ร่างชุดเอกสาร

ISO 9001:2015 ระบบจัดการคุณภาพ

ใช้สร้างระบบ และรับรองได้ทันที"

ในชุด ประกอบด้วย QM QP Form Checklist

สำหรับองค์กรขนาดเล็ก ใช้สร้างระบบฯด้วยตัวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย

มีชุด soft files ให้เลือก เพื่อได้เอกสารระบบ ในพริบตา

มีชุด รวมบริการที่ปรึกษา ราคาประหยัด

-----

(7) หนังสือ

"Audit Checklist

ISO 9001:2015

Quality Management system

ฉบับเข้มข้น"

ย่อยข้อกำหนด ให้เป็นรายการตรวจแบบละเอียด ครบทุกข้อกำหนด

มีข้อกำหนด แปลไทยในเล่ม

มีแบบฟอร์ม การทำงาน

มีทั้งชุดแบบกระดาษ และ แบบฟอร์ม soft file เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที

สำหรับ

องค์กร และพนักงาน ที่รักจะทำความเข้าใจข้อกำหนด และการนำไปปฏิบัติ

การประเมินองค์กร เพื่อ อัพเกรด ระบบฯของตนเอง เพื่อขอการรับรองอัพเกรด

-----

(8) หนังสือ

"เคลียร์ประเด็นใหม่ใน ISO 9001:2015"

อธิบาย 7 ประเด็นหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก ISO 9001:2008

พร้อมตัวอย่างขั้นตอนปฏิบัติครบทุกประเด็น

สำหรับ ผู้บริหาร ทีมทำงาน องค์กรที่ได้รับรองเวอร์ชั่นเดิม ทำความเข้าใจเพื่ออัพเกรด ระบบฯองค์กรเอง

-----

(9) หนังสือ

"ข้อสอบทดสอบความรู้

ข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ

ISO 9001:2015"

รวมข้อสอบทดสอบความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

พร้อมเฉลย อยู่ท้ายเล่ม (ข้อสอบแบบเลือกตอบข้อที่ถูก)

มีข้อกำหนด ISO 9001:2015 แปลไทยในเล่ม

สำหรับ

หน่วยงานอบรม ใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจแบบไม่มีความโน้มเอียง

ผู้สนใจจะอัพเกรดความรู้ของตัวเอง

-----

(10) หนังสือ

 "ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ

กระบวนการตรวจติดตามภายใน

ISO 9001:2015"

รวม

1. ความรู้เรื่อง การตรวจติดตามภายใน ตาม

ข้อ 9.2 ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

และ ISO 19011 แนวทางการตรวจติดตามระบบจัดการ

2. ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน พร้อมเฉลย อยู่ท้ายเล่ม (ข้อสอบแบบเลือกตอบข้อที่ถูก)

สำหรับ

หน่วยงานอบรม ใช้อบรม ผู้ที่จะได้รับมอบหมายให้เป็น internal auditor

ผู้สนใจจะอัพเกรดความรู้ของตัวเอง

 ----- 

 

 ISO 13485 

 หนังสือ เอกสารเกี่ยวกับ ระบบจัดการคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์ ISO 13485 

 รายละเอียด ราคา การสั่งซื้อ สอบถาม แจ้งการชำระเงิน คลิ๊ก ที่รูปภาพปกหน้า หนังสือแต่ละเล่ม

 

(1)หนังสือ

"ISO 13486:2016 ระบบจัดการคุณภาพ อุปกรณ์การแพทย์ ฉบับผู้บริหาร Version 2

สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 13485 และการนำไปปฏิบัติ"

-----

(2)หนังสือ

"ISO 13485:2016 ระบบจัดการคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2"

สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 13485 และนำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้

-----

(3)เอกสารชุดรวม

"ร่างชุดเอกสาร

ISO 13485:2016 ระบบจัดการคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์

ใช้สร้างระบบ และรับรองได้ทันที"

ในชุด ประกอบด้วย MQM MQP Form Checklist

สำหรับองค์กร ใช้สร้างระบบฯด้วยตัวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย

มีชุด soft files ให้เลือก เพื่อได้เอกสารระบบ ในพริบตา

มีชุด รวมบริการที่ปรึกษา ราคาประหยัด

-----

(4)หนังสือ

"Audit checklist ISO 13485:2016

Medical devices -- Quality Management System

ฉบับเข้มข้น"

ย่อยข้อกำหนด ให้เป็นรายการตรวจแบบละเอียด ครบทุกข้อกำหนด

มีข้อกำหนด แปลไทยในเล่ม

มีแบบฟอร์ม การทำงาน

มีทั้งชุดแบบกระดาษ และ แบบฟอร์ม soft file เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที

สำหรับ

องค์กร และพนักงาน ที่รักจะทำความเข้าใจข้อกำหนด และการนำไปปฏิบัติ

การประเมินองค์กร เพื่อ อัพเกรด ระบบฯของตนเอง เพื่อขอการรับรองอัพเกรด

 -----

ISO 14001

หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

 รายละเอียด ราคา การสั่งซื้อ สอบถาม แจ้งการชำระเงิน คลิ๊ก ที่รูปภาพปกหน้า หนังสือแต่ละเล่ม

 

(1) หนังสือ

"ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

green in action ฉบับผู้บริหาร" Version 1

สำหรับ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 14001 อย่างถ่องแท้ และสามารถอ่านมาตรฐาน ISO ฉบับอื่นๆได้

ขยายความข้อกำหนด เพื่อความเข้าใจข้อกำหนด ในแบบที่มันเป็น

แสดงความหมายของ คำจำกัดความ ของคำที่ใช้ในข้อกำหนด

สำหรับ ผู้บริหาร ที่ประสงค์จะเข้าใจข้อกำหนด

-----

(2) หนังสือ

"ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

green in action ฉบับทีมปฏิบัติการ" Version 1

สำหรับ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 14001 อย่างถ่องแท้ และสามารถอ่านมาตรฐาน ISO ฉบับอื่นๆได้

ขยายความข้อกำหนด เพื่อความเข้าใจข้อกำหนด ในแบบที่มันเป็น

แสดงความหมายของ คำจำกัดความ ของคำที่ใช้ในข้อกำหนด

แทรก ตัวอย่าง ขั้นตอนการปฏิบัติ ท้ายข้อกำหนด ทุกข้อ

สำหรับ ทีมทำงาน ที่ประสงค์จะเข้าใจข้อกำหนด และสร้างขั้นตอนปฏิบัติขึ้นในองค์กร

-----

(3)หนังสือ

 

"ISO 14001:2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม green in action ฉบับผู้บริหาร Version 2"

 

สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 14001 และการนำไปปฏิบัติ

 

-----

(4)หนังสือ

 

ISO 14001:2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม green in action ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2

 

สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 14001 และ

 

นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้

 

-----

(5) เอกสารชุดรวม

"ร่างชุดเอกสาร

ISO 14001:2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

ใช้สร้างระบบ และรับรองได้ทันที"

ในชุด ประกอบด้วย EM EP Form Checklist

สำหรับองค์กรขนาดเล็ก ใช้สร้างระบบฯด้วยตัวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย

มีชุด soft files ให้เลือก เพื่อได้เอกสารระบบ ในพริบตา

มีชุด รวมบริการที่ปรึกษา ราคาประหยัด

-----

(6) หนังสือ

"Audit Checklist

ISO 14001:2015

Environmental Management system

ฉบับเข้มข้น"

ย่อยข้อกำหนด ให้เป็นรายการตรวจแบบละเอียด ครบทุกข้อกำหนด

มีข้อกำหนด แปลไทยในเล่ม

มีแบบฟอร์ม การทำงาน

มีทั้งชุดแบบกระดาษ และ แบบฟอร์ม soft file เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที

สำหรับ

องค์กร และพนักงาน ที่รักจะทำความเข้าใจข้อกำหนด และการนำไปปฏิบัติ

การประเมินองค์กร เพื่อ อัพเกรด ระบบฯของตนเอง เพื่อขอการรับรองอัพเกรด

-----

(7) หนังสือ

"ข้อสอบทดสอบความรู้

ข้อกำหนด ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14001:2015"

รวมข้อสอบทดสอบความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนด ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

พร้อมเฉลย อยู่ท้ายเล่ม (ข้อสอบแบบเลือกตอบข้อที่ถูก)

มีข้อกำหนด ISO 14001:2015 แปลไทยในเล่ม

สำหรับ

หน่วยงานอบรม ใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจแบบไม่มีความโน้มเอียง

ผู้สนใจจะอัพเกรดความรู้ของตัวเอง

-----

(8) หนังสือ

 "ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ

กระบวนการตรวจติดตามภายใน

ISO 14001:2015"

รวม

1. ความรู้เรื่อง การตรวจติดตามภายใน ตาม

ข้อ 9.2 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

และ ISO 19011 แนวทางการตรวจติดตามระบบจัดการ

2. ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน พร้อมเฉลย อยู่ท้ายเล่ม (ข้อสอบแบบเลือกตอบข้อที่ถูก)

สำหรับ

หน่วยงานอบรม ใช้อบรม ผู้ที่จะได้รับมอบหมายให้เป็น internal auditor

ผู้สนใจจะอัพเกรดความรู้ของตัวเอง

-----

ISO/IEC 17020

หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับ ระบบจัดการหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020

 รายละเอียด ราคา การสั่งซื้อ สอบถาม แจ้งการชำระเงิน คลิ๊ก ที่รูปภาพปกหน้า หนังสือแต่ละเล่ม

(1)หนังสือ

"ISO/IEC 17020:2012 ระบบจัดการหน่วยตรวจ ฉบับผู้บริหาร Version 2"

สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17020 และการนำไปปฏิบัติ

-----

(2)หนังสือ

ISO/IEC 17020:2012 ระบบจัดการหน่วยตรวจ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2

สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17020 และ

นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้

-----

 (3)เอกสารชุดรวม

"ร่างชุดเอกสาร

ISO/IEC 17020:2012 ระบบจัดการหน่วยตรวจ

ใช้สร้างระบบ และรับรองได้ทันที"

ในชุด ประกอบด้วย Manual Procedures Form Checklist

สำหรับองค์กร ใช้สร้างระบบฯด้วยตัวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย

มีชุด soft files ให้เลือก เพื่อได้เอกสารระบบ ในพริบตา

มีชุด รวมบริการที่ปรึกษา ราคาประหยัด

-----

(4)หนังสือ

"Audit Checklist

ISO/IEC 17020:2012

Inspection Body Management system

ฉบับเข้มข้น"

ย่อยข้อกำหนด ให้เป็นรายการตรวจแบบละเอียด ครบทุกข้อกำหนด

มีข้อกำหนด แปลไทยในเล่ม

มีแบบฟอร์ม การทำงาน

มีทั้งชุดแบบกระดาษ และ แบบฟอร์ม soft file เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที

สำหรับ

องค์กร และพนักงาน ที่รักจะทำความเข้าใจข้อกำหนด และการนำไปปฏิบัติ

การประเมินองค์กร เพื่อ อัพเกรด ระบบฯของตนเอง เพื่อขอการรับรองอัพเกรด

-----

ISO/IEC 17025

หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับ ระบบจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025

 รายละเอียด ราคา การสั่งซื้อ สอบถาม แจ้งการชำระเงิน คลิ๊ก ที่รูปภาพปกหน้า หนังสือแต่ละเล่ม

(1)หนังสือ

"ISO/IEC 17025:2017 ระบบจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ฉบับผู้บริหาร Version 2"

สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และการนำไปปฏิบัติ

สำหรับ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เท่านั้น

-----

(2)หนังสือ

"ISO/IEC 17025:2017 ระบบจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบ ฉบับผู้บริหาร Version 2"

สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และการนำไปปฏิบัติ

สำหรับ ห้องปฏิบัติการทดสอบ เท่านั้น

-----

(3)หนังสือ

"ISO/IEC 17025:2017 ระบบจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ฉบับผู้บริหาร Version 2"

สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และการนำไปปฏิบัติ

สำหรับ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เท่านั้น

-----

(4)หนังสือ

 

"ISO/IEC 17025:2017 ระบบจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2"

สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และ

นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้

 สำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เท่านั้น

-----

(5)หนังสือ

"ISO/IEC 17025:2017 ระบบจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2"

สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และ

นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้

สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบเท่านั้น

-----

(6)หนังสือ

"ISO/IEC 17025:2017 ระบบจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2"

สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และ

นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้

สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบเท่านั้น

-----

(7)เอกสารชุดรวม

"ร่างชุดเอกสาร

ISO/IEC 17025:2017 ระบบจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี

ใช้สร้างระบบ และรับรองได้ทันที"

ในชุด ประกอบด้วย Manual Procedures Form Checklist

สำหรับองค์กร ใช้สร้างระบบฯด้วยตัวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย

มีชุด soft files ให้เลือก เพื่อได้เอกสารระบบ ในพริบตา

มีชุด รวมบริการที่ปรึกษา ราคาประหยัด

-----

 (8)เอกสารชุดรวม

"ร่างชุดเอกสาร

ISO/IEC 17025:2017 ระบบจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบกายภาพ

ใช้สร้างระบบ และรับรองได้ทันที"

ในชุด ประกอบด้วย Manmual Procedures Form Checklist

สำหรับองค์กร ใช้สร้างระบบฯด้วยตัวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย

มีชุด soft files ให้เลือก เพื่อได้เอกสารระบบ ในพริบตา

มีชุด รวมบริการที่ปรึกษา ราคาประหยัด

-----

(9)เอกสารชุดรวม

"ร่างชุดเอกสาร

ISO/IEC 17025:2017 ระบบจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ใช้สร้างระบบ และรับรองได้ทันที"

ในชุด ประกอบด้วย Manmual Procedures Form Checklist

สำหรับองค์กร ใช้สร้างระบบฯด้วยตัวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย

มีชุด soft files ให้เลือก เพื่อได้เอกสารระบบ ในพริบตา

มีชุด รวมบริการที่ปรึกษา ราคาประหยัด

-----

(10)หนังสือ

"Audit Checklist

ISO/IEC 17025:2017

Testing and Calibration Laboratory Management system

ฉบับเข้มข้น"

ย่อยข้อกำหนด ให้เป็นรายการตรวจแบบละเอียด ครบทุกข้อกำหนด

มีข้อกำหนด แปลไทยในเล่ม

มีแบบฟอร์ม การทำงาน

มีทั้งชุดแบบกระดาษ และ แบบฟอร์ม soft file เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที

สำหรับ

องค์กร และพนักงาน ที่รักจะทำความเข้าใจข้อกำหนด และการนำไปปฏิบัติ

การประเมินองค์กร เพื่อ อัพเกรด ระบบฯของตนเอง เพื่อขอการรับรองอัพเกรด

-----

ISO 22000

  หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับ ระบบจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 22000

 รายละเอียด ราคา การสั่งซื้อ สอบถาม แจ้งการชำระเงิน คลิ๊ก ที่รูปภาพปกหน้า หนังสือแต่ละเล่ม

 

(1)หนังสือ

ISO 22000:2018 ระบบจัดการความปลอดภัยอาหาร ฉบับผู้บริหาร Version 2

สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 22000 และการนำไปปฏิบัติ

----- 

(2)หนังสือ

ISO 22000:2018 ระบบจัดการความปลอดภัยอาหาร ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2

สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 22000 และ

นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้

-----

(3)เอกสารชุดรวม

"ร่างชุดเอกสาร

ISO 22000:2018 ระบบจัดการความปลอดภัยอาหาร

ใช้สร้างระบบ และรับรองได้ทันที"

ในชุด ประกอบด้วย Manmual Procedures Form Checklist

สำหรับองค์กร ใช้สร้างระบบฯด้วยตัวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย

มีชุด soft files ให้เลือก เพื่อได้เอกสารระบบ ในพริบตา

มีชุด รวมบริการที่ปรึกษา ราคาประหยัด

-----

(4)หนังสือ

"Audit Checklist

ISO 22000:2018

Food Safety Management system

ฉบับเข้มข้น"

ย่อยข้อกำหนด ให้เป็นรายการตรวจแบบละเอียด ครบทุกข้อกำหนด

มีข้อกำหนด แปลไทยในเล่ม

มีแบบฟอร์ม การทำงาน

มีทั้งชุดแบบกระดาษ และ แบบฟอร์ม soft file เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที

สำหรับ

องค์กร และพนักงาน ที่รักจะทำความเข้าใจข้อกำหนด และการนำไปปฏิบัติ

การประเมินองค์กร เพื่อ อัพเกรด ระบบฯของตนเอง เพื่อขอการรับรองอัพเกรด

-----

 ISO/IEC 27001

 หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับ ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001

(คลิ๊กที่ รูปภาพหนังสือ เพื่อดูรายละเอียด)

(1)หนังสือ

"ISO/IEC 27001:2013 ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ฉบับผู้บริหาร Version 2

สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 27001 และการนำไปปฏิบัติ"

-----

 

(2)หนังสือ

"ISO/IEC 27001:2013 ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2"

สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 27001 และนำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้

-----

 

 

 (3)เอกสารชุดรวม

"ร่างชุดเอกสาร

ISO/IEC 27001:2013 ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ

ใช้สร้างระบบ และรับรองได้ทันที"

ในชุด ประกอบด้วย ข้อกำหนด ขั้นตอนปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ Form Checklist

สำหรับองค์กร ใช้สร้างระบบฯด้วยตัวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย

มีชุด soft files ให้เลือก เพื่อได้เอกสารระบบ ในพริบตา

มีชุด รวมบริการที่ปรึกษา ราคาประหยัด

-----

 

 

(4)หนังสือ

"Audit checklist ISO/IEC 27001:2013

Information Security Management System

ฉบับเข้มข้น"

ย่อยข้อกำหนด ให้เป็นรายการตรวจแบบละเอียด ครบทุกข้อกำหนด

มีข้อกำหนด แปลไทยในเล่ม

มีแบบฟอร์ม การทำงาน

มีทั้งชุดแบบกระดาษ และ แบบฟอร์ม soft file เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที

สำหรับ

องค์กร และพนักงาน ที่รักจะทำความเข้าใจข้อกำหนด และการนำไปปฏิบัติ

การประเมินองค์กร เพื่อ อัพเกรด ระบบฯของตนเอง เพื่อขอการรับรองอัพเกรด

 -----

 และ หนังสือ ฉบับอื่นๆ ในมาตรฐาน นี้ คลิ๊ก ที่นี่

 ISO 39001 

  หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับ ระบบจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ISO 39001 

 รายละเอียด ราคา การสั่งซื้อ สอบถาม แจ้งการชำระเงิน คลิ๊ก ที่รูปภาพปกหน้า หนังสือแต่ละเล่ม

(1)หนังสือ

ISO 39001:2012 ระบบจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ฉบับผู้บริหาร Version 2

สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 39001 และการนำไปปฏิบัติ

 -----

(2)หนังสือ

ISO 39001:2012 ระบบจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2

สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 39001 และ

นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้

-----


(3)เอกสารชุดรวม

"ร่างชุดเอกสาร

ISO 39001:2012 ระบบจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน

ใช้สร้างระบบ และรับรองได้ทันที"

ในชุด ประกอบด้วย RTS Manual, RTS Procedures, Form, Checklist

สำหรับองค์กร ใช้สร้างระบบฯด้วยตัวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย

มีชุด soft files ให้เลือก เพื่อได้เอกสารระบบ ในพริบตา

มีชุด รวมบริการที่ปรึกษา ราคาประหยัด

-----

 

(4)หนังสือ

"Audit Checklist

ISO 39001:2012

Road Traiffic Safety Management system

ฉบับเข้มข้น"

ย่อยข้อกำหนด ให้เป็นรายการตรวจแบบละเอียด ครบทุกข้อกำหนด

มีข้อกำหนด แปลไทยในเล่ม

มีแบบฟอร์ม การทำงาน

มีทั้งชุดแบบกระดาษ และ แบบฟอร์ม soft file เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที

สำหรับ

องค์กร และพนักงาน ที่รักจะทำความเข้าใจข้อกำหนด และการนำไปปฏิบัติ

การประเมินองค์กร เพื่อ อัพเกรด ระบบฯของตนเอง เพื่อขอการรับรองอัพเกรด

-----

และ หนังสือ ฉบับอื่นๆ ในมาตรฐาน นี้ คลิ๊ก ที่นี่

ISO 45001

หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับ ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001

 รายละเอียด ราคา การสั่งซื้อ สอบถาม แจ้งการชำระเงิน คลิ๊ก ที่รูปภาพปกหน้า หนังสือแต่ละเล่ม

(1)หนังสือ

ISO 45001:2018 ระบบจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับผู้บริหาร Version 2

สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 45001 และการนำไปปฏิบัติ

-----

(2)หนังสือ

ISO 45001:2018 ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2

สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 45001 และ

นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้

-----

(3) เอกสารชุดรวม

"ร่างชุดเอกสาร

ISO 45001:2018

ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ใช้สร้างระบบ และรับรองได้ทันที"

ในชุด ประกอบด้วย OH&S-M OH&S-P Form Checklist

สำหรับองค์กรขนาดเล็ก ใช้สร้างระบบฯด้วยตัวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย

มีชุด soft files ให้เลือก เพื่อได้เอกสารระบบ ในพริบตา

มีชุด รวมบริการที่ปรึกษา ราคาประหยัด

-----

(4) หนังสือ

"Audit Checklist

ISO 45001:2018

Occupational Health and Safety Management system

ฉบับเข้มข้น"

ย่อยข้อกำหนด ให้เป็นรายการตรวจแบบละเอียด ครบทุกข้อกำหนด

มีข้อกำหนด แปลไทยในเล่ม

มีทั้งชุดแบบกระดาษ และ แบบฟอร์ม soft file เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที

สำหรับ

องค์กร และพนักงาน ที่รักจะทำความเข้าใจข้อกำหนด และการนำไปปฏิบัติ

การประเมินองค์กร เพื่อ อัพเกรด ระบบฯของตนเอง เพื่อขอการรับรองอัพเกรด

-----

ISO 50001

หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับ ระจัดการพลังงาน ISO 50001

รายละเอียด ราคา การสั่งซื้อ สอบถาม แจ้งการชำระเงิน คลิ๊ก ที่รูปภาพปกหน้า หนังสือแต่ละเล่ม

(1)หนังสือ

ISO 50001:2018 ระบบจัดการพลังงาน ฉบับผู้บริหาร Version 2

สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 50001 และการนำไปปฏิบัติ

-----

(2)หนังสือ

ISO 50001:2018 ระบบจัดการพลังงาน ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2

สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 50001 และ

นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้

-----

 (3) เอกสารชุดรวม

"ร่างชุดเอกสาร

ISO 50001:2018 ระบบจัดการพลังงาน

ใช้สร้างระบบ และรับรองได้ทันที"

ในชุด ประกอบด้วย En-M En-P Form Checklist

สำหรับองค์กร ใช้สร้างระบบฯด้วยตัวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย

มีชุด soft files ให้เลือก เพื่อได้เอกสารระบบ ในพริบตา

มีชุด รวมบริการที่ปรึกษา ราคาประหยัด

-----

 (4) หนังสือ

"Audit Checklist

ISO 50001:2018

Energy Management system

ฉบับเข้มข้น"

ย่อยข้อกำหนด ให้เป็นรายการตรวจแบบละเอียด ครบทุกข้อกำหนด

มีข้อกำหนด แปลไทยในเล่ม

มีแบบฟอร์ม การทำงาน

มีทั้งชุดแบบกระดาษ และ แบบฟอร์ม soft file เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที

สำหรับ

องค์กร และพนักงาน ที่รักจะทำความเข้าใจข้อกำหนด และการนำไปปฏิบัติ

การประเมินองค์กร เพื่อ อัพเกรด ระบบฯของตนเอง เพื่อขอการรับรองอัพเกรด

-----

IATF 16949

หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับ ระบบจัดการคุณภาพยานยนต์ IATF 16949

  รายละเอียด ราคา การสั่งซื้อ สอบถาม แจ้งการชำระเงิน คลิ๊ก ที่รูปภาพปกหน้า หนังสือแต่ละเล่ม

(1)หนังสือ

IATF 16949:2016 ระบบจัดการคุณภาพ ยานยนต์ ฉบับผู้บริหาร Version 2

สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด IATF 16949 และการนำไปปฏิบัติ

----- 

(2)หนังสือ

IATF 16949:2016 ระบบจัดการคุณภาพ ยานยนต์ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2

สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด IATF 16949 และ

นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้

-----

(3) หนังสือ

"Audit Checklist

ISO 9001:2015 Quality Management System

+

IATF 16949:2016 Automotive Quality Management System Standard

ฉบับเข้มข้น"

ย่อยข้อกำหนด ให้เป็นรายการตรวจแบบละเอียด ครบทุกข้อกำหนด

มีข้อกำหนด แปลไทยในเล่ม

มีแบบฟอร์ม การทำงาน

มีทั้งชุดแบบกระดาษ และ แบบฟอร์ม soft file เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที

สำหรับ

องค์กร และพนักงาน ที่รักจะทำความเข้าใจข้อกำหนด และการนำไปปฏิบัติ

การประเมินองค์กร เพื่อ อัพเกรด ระบบฯของตนเอง เพื่อขอการรับรองอัพเกรด

-----

 

(4) หนังสือ

"ข้อสอบทดสอบความรู้

ข้อกำหนด IATF 16949:2016 Automotive Quality Management System Standard"

รวมข้อสอบทดสอบความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพยานยนต์

พร้อมเฉลย อยู่ท้ายเล่ม (ข้อสอบแบบเลือกตอบข้อที่ถูก)

มีข้อกำหนด IATF 16949:2016 แปลไทยในเล่ม

สำหรับ

หน่วยงานอบรม ใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจแบบไม่มีความโน้มเอียง

ผู้สนใจจะอัพเกรดความรู้ของตัวเอง

-----

 

(5) หนังสือ

 "ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ

กระบวนการตรวจติดตามภายใน

ISO 9001:2015 + IATF 16949:2016"

รวม

1. ความรู้เรื่อง การตรวจติดตามภายใน ตาม

ข้อ 9.2 ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 + IATF 16949:2016

และ ISO 19011 แนวทางการตรวจติดตามระบบจัดการ

2. ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน พร้อมเฉลย อยู่ท้ายเล่ม (ข้อสอบแบบเลือกตอบข้อที่ถูก)

สำหรับ

หน่วยงานอบรม ใช้อบรม ผู้ที่จะได้รับมอบหมายให้เป็น internal auditor

ผู้สนใจจะอัพเกรดความรู้ของตัวเอง

 -----

IMS :

Integrated Management System

ชุดเอกสาร รวมระบบจัดการ ต่างๆ

 รายละเอียด ราคา การสั่งซื้อ สอบถาม แจ้งการชำระเงิน คลิ๊ก ที่รูปภาพปกหน้า หนังสือแต่ละเล่ม

(1) เอกสารชุดรวม

"ร่างชุดเอกสารรวม 2 ระบบ

ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 ใช้สร้างระบบ และรับรองได้ทันที"

ร่างชุดเอกสารนี้ จะรวมระบบ 2 ระบบเข้าด้วยกัน และสามารถดำเนินการปฏิบัติ และรับรอง 2 ระบบ พร้อมกัน ได้ทันที

 

และร่างชุดเอกสาร รวม 2 หรือ 3 ระบบ อื่นๆ ดู ที่นี่

Thailands' Legal and regulation

หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับ กฎหมายอุตสาหกรรม ของประเทศไทย

รายละเอียด ราคา การสั่งซื้อ สอบถาม แจ้งการชำระเงิน คลิ๊ก ที่รูปภาพปกหน้า หนังสือแต่ละเล่ม

 

 (1)หนังสือ

"Thailand's Statutory and Regulatory Requirements Related to Safety, Occupational Health and Environmental  Checklists Vol.1"

 รวม "รายการตรวจตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เล่ม 1"

ที่จำเป็นๆสำหรับองค์กร โดยเฉพาะ องค์กรที่ต้อง ขอรับรอง

ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

และ

ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หรือ

องค์กรประสงค์ดำเนินการให้ถูกตามกฎหมาย

-----

 

(2)หนังสือ

"Thailand's Statutory and Regulatory Requirements Related to Safety, Occupational Health and Environmental  Checklists Vol.2"

 รวม "รายการตรวจตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เล่ม 2"

ที่จำเป็นๆสำหรับองค์กร โดยเฉพาะ องค์กรที่ต้อง ขอรับรอง

ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

และ

ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หรือ

องค์กรประสงค์ดำเนินการให้ถูกตามกฎหมาย

-----

(3)หนังสือ

"Thailand's Statutory and Regulatory Requirements Related to Safety, Occupational Health and Environmental  Checklists Vol.3"

 รวม "รายการตรวจตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เล่ม 3"

ที่จำเป็นๆสำหรับองค์กร โดยเฉพาะ องค์กรที่ต้อง ขอรับรอง

ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

และ

ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หรือ

องค์กรประสงค์ดำเนินการให้ถูกตามกฎหมาย

-----

 

 

www.kingdomofthailand.consulting

By Mr. Piyawat Ta-na-prin-porn-pong
Tel: +66 880 733 168 Tel/Fax: +662 945 7140, +662 087 0557
e-mail: kingdomofthailand.consulting@gmail.com

MOVEMENT

www. Kingdom Of Thailand .Consulting

 
We are an expertise on ISO Standard : Management System consultant providing service in Thailand and in South-East Asia region.
ทีมเรา เป็น ที่ปรึกษา วิทยากร ด้าน ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบจัดการISOอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ ผลงาน รับประกันผลงาน อาทิ
 

 

26 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมสนับสนุนทุนการศีกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา

ผู้ก่อตั้ง www.kingdomofthailand.consulting นายปิยะวัฒน์ และนางสาวขวัญพัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ และเพื่อนๆ ได้จัดกิจกรรม นำเงินไปมอบเพื่อสมทบเป็นทุนจัดการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

   

 

 

   

 อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

Life Group International Co.,Ltd. (Head Office)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ 

JHM Power Co.,Ltd.

 

ENVILAB CO.,LTD.

 อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน

The Crane Rayong

 

KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMUTNB).

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE (SATRI)

 ALPINE TECHNOLOGY MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD

 

KASKAL CO.,LTD.

 SIAM CHUYO CO.,LTD.

 

ASNO HORIE (THAILAND) CO.,LTD.

SYSTRONICS CO.,LTD.

TAKAHATA PRECISION (THAILAND) LTD.

 

SANDEN (THAILAND) CO.,LTD.

 

KOBE ELECTRONICS MATERIAL (THAILAND) CO.,LTD

(KOBELCO group)

THAI DI-ICHI SEIKO CO.,LTD.

 

RYOBI DIE CASTING (THAILAND) CO.,LTD.

MIYASAKA COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.

BOYD TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.

THAI G&B MANUFACTURING CO.,LTD.

 

 

THAI STORAGE BATTERY PUBLIC COMPANY LIMITED (3K)

 

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY (METCO)

 

THAITECH GENERATOR CO.,LTD.

 

SAHASILP RIVET INDUSTRIAL CO.,LTD.

 

AICHI INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.

 

SEKISUI S-LEC (THAILAND) CO.,LTD.

KOSEI ALUMINUM (THAILAND) CO.,LTD.

 APCB ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.

  

 

G-TEKT (THAILAND) CO.,LTD.

 

SUMITOMO RUBBER (THAILAND) CO.,LTD.

(DUNLOP, FALKEN Tires)

 

KATOEN NATIE (THAILAND) LTD.

 OSC SIAM SILICA CO.,LTD.

 

FIRST PLATING CO.,LTD.

THAI TORAY SYNTHETICS CO.,LTD. 

NTN MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.

 

JETION SOLAR (THAILAND) CO.,LTD.

 

ASAHI PLUS CO.,LTD.

 

PHENOL CO.,LTD.

 

 FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.

TOKAI EASTERN RUBBER ( THAILAND ) CO.,LTD.

TOP MULTIPRINTS CO.,LTD.

ALL-WAYS LOGISTICS CO.,LTD.

 
  
From "ICIT-PRNews-vol.5-58" Our founder Mr. Piyawat Tp-pong as instructor to KMUTNB-ICIT of ISO 9001:2015 Quality Management System : Requirement on 14 OCT 2015.
 
 
Visitors: 167,578