แหล่งรวม ความรู้เกี่ยวกับ ระบบจัดการ ISO, IEC, IATF ที่เดียวที่มีครบ

www.kingdomofthailand.consulting

By Mr. Piyawat Ta-na-prin-porn-pong
Tel: +66 880 733 168 Tel/Fax: +662 945 7140
e-mail: kingdomofthailand.consulting@gmail.com

 

https://www.facebook.com/KingdomofThailandConsulting/

Our Official Facebook Fanpage

Please: Follows, Likes, Shares to get

NEWS updates and special offers

 

 KOT Journal

ฉบับ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 มาทุกเดือน ดาวน์โหลดฟรี คลิ๊กที่ ภาพปก ด้านล่าง

https://www.kingdomofthailand.consulting/17276888/kot-journal

 

 

มาตรฐานไทย

Kingdom of Thailand Standards(KOT Standards)

     สังคมชาติ ที่ มีสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบด้วย พลเมืองที่มีความสุข อยู่ด้วยกัน อย่างผาสุข แผ่นดินนั้น ย่อมเป็น ที่ที่เรา ควรอยู่ และเป็น พื้นที่ที่ เราจะวางใจได้ว่า ลูกๆหลานๆของเรา จะอยู่อย่างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราอยู่แล้ว

     ด้วย สำนึกถึงบุญคุณของ แผ่นดินไทย ที่ บรรพกษัตริย์ บรรพชน ช่วย ปกปักษ์รักษา ให้มีความสงบ และ ได้อยู่อาศัย ทำมาหากิน จนมีความเจริญ www.kingdomofthailand.consulting ขอใช้ สมรรถนะ ที่มี สรรสร้าง มาตรฐานระบบจัดการ เพื่อสังคม ใช้เป็นแนวทางจัดการ ให้เกิด ความมั่นคง ยั่งยืน

     ขอเชิญ ทุกท่าน มาร่วมด้วยช่วยกัน สรรสร้าง สิ่งแวดล้อม ของ แผ่นดินไทย ให้เป็น ดินแดนทอง เพื่อ ลูกๆหลานๆ ของเราเอง
มา ดาวน์โหลด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อศึกษา และปฏิบัติ สอนตน สอนลูกหลาน เพื่อให้มี ปัจจัย 4 อย่างยั่งยืน โดยถ้วนทั่ว ทุกขนาดสังคม

 
 

มาตรฐานไทย ๙๐๐๑:๒๕๖๔

KOT 9001:2564

ระบบจัดการสังคมสมรรถนะ - ข้อกำหนด

Competency Society Management System - Requirement

 สำหรับ สังคมครอบครัว ชุมชน องค์กร จัดการ

สร้างสมรรถนะ ให้สมาชิกสังคม

พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ

 

รายละเอียด/ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ ภาพปก

 เริ่มเผยแพร่เมื่อ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คู่มือขั้นตอนปฏิบัติ

ตามมาตรฐานไทย ๙๐๐๑:๒๕๖๔

KOT 9001:2564

ระบบจัดการสังคมสมรรถนะ

เพื่อ ภาคสังคมครอบครัว นำไปปฏิบัติ

 

ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ ภาพปก

เริ่มเผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 
 มาตรฐานไทย ๑๔๐๐๑:๒๕๖๔

KOT 14001:2564

ระบบจัดการสังคมกตัญญูรู้คุณ - ข้อกำหนด

Grateful Society Management System - Requirement

 สำหรับ สังคมครอบครัว ชุมชน องค์กร จัดการ

สร้างให้เกิดสำนึกกตัญญูรู้คุณ ให้สมาชิกสังคม

พร้อมสำหรับการเปิดรับโอกาส ในฐานะ ผู้ประเสริฐ

 

 ดูรายละเอียด คลิ๊กที่ ภาพปก

เริ่มเผยแพร่เมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คู่มือขั้นตอนปฏิบัติ

ตามมาตรฐานไทย ๑๔๐๐๑:๒๕๖๔

KOT 14001:2564

ระบบจัดการสังคมกตัญญูรู้คุณ

เพื่อ ภาคสังคมครอบครัว นำไปปฏิบัติ

 ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ ภาพปก

กำหนด เผยแพร่

 มกราคม พ.ศ. 2565

โปรดติดตาม

   
 มาตรฐานไทย ๔๕๐๐๑:๒๕๖๔

KOT 45001:2564

ระบบจัดการสังคมรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย

- ข้อกำหนด

Security and Safety Society Management System

- Requirement

 สำหรับ สังคมครอบครัว ชุมชน องค์กร จัดการ

สร้างการรักษาความปลอดภัย และความปลอดภัย

ให้สมาชิกสังคม

ให้พ้นจากการถูกเบียดเบียน และอุบัติภัย

 

 ดูรายละเอียด คลิ๊กที่ ภาพปก

เริ่มเผยแพร่เมื่อ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564

คู่มือขั้นตอนปฏิบัติ

ตามมาตรฐานไทย ๔๕๐๐๑:๒๕๖๔

KOT 45001:2564

ระบบจัดการสังคมรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย

เพื่อ ภาคสังคมครอบครัว นำไปปฏิบัติ

 ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ ภาพปก

กำหนด เผยแพร่

 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

โปรดติดตาม
   
 มาตรฐานไทย ๕๐๐๐๑:๒๕๖๔

KOT 50001:2564

ระบบจัดการสังคมออมทรัพย์ - ข้อกำหนด

Saving Society Management System - Requirement

 สำหรับ สังคมครอบครัว ชุมชน องค์กร จัดการ

สร้างการออมทรัพย์ ให้สมาชิกสังคม

พ้นจากการเป็นหนี้ ที่ทุกข์ดั่งตกนรกทั้งเป็น

 

 ดูรายละเอียด คลิ๊กที่ ภาพปก

กำหนด เผยแพร่

13 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โปรดติดตาม

คู่มือขั้นตอนปฏิบัติ

ตามมาตรฐานไทย ๕๐๐๐๑:๒๕๖๔

KOT 50001:2564

ระบบจัดการสังคมออมทรัพย์

เพื่อ ภาคสังคมครอบครัว นำไปปฏิบัติ

 ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ ภาพปก

กำหนด เผยแพร่

 มีนาคม พ.ศ. 2565

โปรดติดตาม
มาตรฐานไทย ๑๗๐๒๕:๒๕๖๔

KOT 17025:2564

ระบบจัดการสังคมค่านิยมและวัฒนธรรมด้านคุณธรรม

และจริยธรรมที่ดี - ข้อกำหนด

Social Values and Culture Management System for

Good Morals and Ethics - Requirement

 สำหรับ สังคมครอบครัว ชุมชน องค์กร จัดการ

สร้าง ค่านิยม และวัฒนธรรม ภายในองค์กร ด้าน คุณธรรม

และจริยธรรมที่ดี

เพื่อ สมาชิกในสังคม อยู่ร่วมกัน อย่างผาสุข

 

 ดูรายละเอียด คลิ๊กที่ ภาพปก

กำหนด เผยแพร่

5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โปรดติดตาม

คู่มือขั้นตอนปฏิบัติ

ตามมาตรฐานไทย ๑๗๐๒๕:๒๕๖๔

KOT 17025:2564

ระบบจัดการสังคมสังคมค่านิยมและวัฒนธรรมด้านคุณธรรม

และจริยธรรมที่ดี

 

สำหรับ ภาคองค์กร นำไปปฏิบัติ

 ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ ภาพปก

กำหนด เผยแพร่

 เมาายน พ.ศ. 2565

โปรดติดตาม

 

การให้ เป็นที่จดจำไม่รู้ลืม

การ "ให้ความรู้" มีคุณค่า เฉกเช่น การ "ให้ชีวิต"

เลือกหนังสือ ของเรา สักเล่ม ให้เหมาะกับ วโรกาส การให้ ขององค์กรท่าน

ใส่ หน้าโฆษณา เกี่ยวกับองค์กรท่าน และใช้เป็น ของขวัญ

เพื่อ อยู่ในใจเขาที่เราให้ ตลอดไป

มาเลือก ของขวัญ ที่จะให้กัน ที่นี่

 

แจกฟรี

คู่มือคุณภาพ

ระบบจัดการคุณภาพ

ISO 9001:2015

ฉบับใช้งานได้ทันที

คลิ๊กที่รูปภาพข้างบน หรือ ที่นี่

(แถบดาวน์โหลด อยู่ที่ด้านล่าง ถัดจาก แบบฟอร์มติดต่อกลับ)

.

.

.

สงคราม COVID-19

สงครามเศรษฐกิจ...สงครามโรค

เป็น

สงครามโลก

องค์กรท่าน ได้รับผลกระทบ

จากสงครามเหล่านี้ หรือไม่

มาพลิก วิกฤติ...เป็นโอกาสสำหรับองค์กร

อัพเกรดองค์กร ให้มีปริญญา มาตรฐานโลก

สร้างความได้เปรียบ น่าเชื่อถือมากกว่าคู่แข่ง

 

วิกฤติ COVID-19 ตั้งแต่ ธ.ค. 2562 จนปัจจุบัน

ยังไม่บรรเทาวิกฤติลง..แม้แต้น้อย

สงครามการค้า อเมริกา- จีน และประเทศอื่นๆ ที่ยังต่อเนื่อง

วิกฤติเศรษฐกิจโลกซบเซาตั้งแต่ ปี 2558 จนปัจจุบัน      

     ถึงเวลา ที่ องค์กร ต้อง แสวงหาแนวทาง กลยุทธ เพื่อความอยู่รอด ในภาวะวิกฤติ ที่เกิด ที่กระทบกับ ระบบเศรษฐกิจ ทั่วโลก รวมถึงองค์กรของท่านที่เผชิญอยู่ 

       มาหา แนวทาง เผชิญกับวิกฤติ ด้วยการนำเอา แนวทางระบบจัดการ ระดับโลก "มาตรฐานการจัดการISO" มาบริหาร และสร้างคุณค่าให้องค์กร ด้วยการ ขอการรับรอง ให้องค์กรของท่าน "มี ปริญญาบัตร" เหนือกว่าคู่แข่ง และบริหารองค์กรตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC อย่างสำเร็จ

       องค์กรของท่าน ไม่ว่า มีขนาดเล็กเท่าไร เราช่วยคุณได้ ด้วยบริการที่ปรึกษาที่มีชื่อผู้อยู่ในวงการที่ปรึกษาระบบ ISO ต่างๆ มาตั้งแต่ปี 1995

       แพคเกจ เริ่มต้น ที่ราคา 6,xxx บาท และหากต้องการ soft file เอกสารเพื่อร่นเวลาในการสร้างเอง ก็เพียง 1x,xxx บาท หรือ ต้องการใช้บริการที่ปรึกษาบ้างบางวัน ในอัตราพิเศษ 3,000 บาท/วัน ก็มีแพคเกจพิเศษให้ท่านเลือกแพคเกจ เริ่มต้นที่ 2x,xxx บาท จากเราท่านก็สามารถ สร้างโอกาสการอยู่รอดของธุรกิจท่านได้

 

     นอกจากระบบจัดการ ISO ระบบเดี่ยวแล้ว สำหรับองค์กร ที่ประสงค์ขอ 2 หรือ 3 ระบบพร้อมกัน ทางเราก็มีแพคเกจเตรียมไว้ให้

 

     มาตรฐาน ISO ต่างๆ มีดังนี้ (คลิ๊กที่ เลขมาตรฐาน เพื่อดู แพคเกจ เอกสาร + บริการที่ปรึกษา ราคาพิเศษ)

 

ISO 9001

ISO 9001 + ISO 14001

ISO 9001 + ISO 45001

ISO 9001 + ISO 50001

ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001

ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 13485

ISO 13485

ISO 14001

ISO 14001 + 45001

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17025 Analytical laboratory

ISO/IEC 17025 Testing laboratory

ISO/IEC 17025 Calibration laboratory

ISO 22000

ISO 39001

ISO 45001

ISO 50001

 

 

รายละเอียด เกี่ยวกับบริการ ที่ปรึกษาดู ที่นี่

 

 

Thailands' Legal and regulation

หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับ กฎหมายอุตสาหกรรม ของประเทศไทย

รายละเอียด ราคา การสั่งซื้อ สอบถาม แจ้งการชำระเงิน คลิ๊ก ที่รูปภาพปกหน้า หนังสือแต่ละเล่ม

"Thailand's Statutory and Regulatory Requirements Related to Safety, Occupational Health and Environmental  Checklists Vol.1"

 รวม "รายการตรวจตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เล่ม 1"

ที่จำเป็นๆสำหรับองค์กร โดยเฉพาะ องค์กรที่ต้อง ขอรับรอง

ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

และ

ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หรือ

องค์กรประสงค์ดำเนินการให้ถูกตามกฎหมาย

"Thailand's Statutory and Regulatory Requirements Related to Safety, Occupational Health and Environmental  Checklists Vol.2"

 รวม "รายการตรวจตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เล่ม 2"

ที่จำเป็นๆสำหรับองค์กร โดยเฉพาะ องค์กรที่ต้อง ขอรับรอง

ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

และ

ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หรือ

องค์กรประสงค์ดำเนินการให้ถูกตามกฎหมาย

 

"Thailand's Statutory and Regulatory Requirements Related to Safety, Occupational Health and Environmental  Checklists Vol.3"

 รวม "รายการตรวจตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เล่ม 3"

ที่จำเป็นๆสำหรับองค์กร โดยเฉพาะ องค์กรที่ต้อง ขอรับรอง

ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

และ

ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หรือ

องค์กรประสงค์ดำเนินการให้ถูกตามกฎหมาย

 
   
   

 

www.kingdomofthailand.consulting

By Mr. Piyawat Ta-na-prin-porn-pong
Tel: +66 880 733 168 Tel/Fax: +662 945 7140, +662 087 0557
e-mail: kingdomofthailand.consulting@gmail.com

MOVEMENT

www. Kingdom Of Thailand .Consulting

 
We are an expertise on ISO Standard : Management System consultant providing service in Thailand and in South-East Asia region.
ทีมเรา เป็น ที่ปรึกษา วิทยากร ด้าน ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบจัดการISOอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ ผลงาน รับประกันผลงาน อาทิ
 

 

26 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมสนับสนุนทุนการศีกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา

ผู้ก่อตั้ง www.kingdomofthailand.consulting นายปิยะวัฒน์ และนางสาวขวัญพัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ และเพื่อนๆ ได้จัดกิจกรรม นำเงินไปมอบเพื่อสมทบเป็นทุนจัดการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

   

 

 ภาพลูกค้าส่วนหนึ่ง

   

 

Life Group International Co.,Ltd. (Head Office)


 

JHM Power Co.,Ltd.

 

ENVILAB CO.,LTD.

 

The Crane Rayong

 

KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMUTNB).

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE (SATRI)

 ALPINE TECHNOLOGY MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD

 

KASKAL CO.,LTD.

 SIAM CHUYO CO.,LTD.

 

ASNO HORIE (THAILAND) CO.,LTD.

SYSTRONICS CO.,LTD.

TAKAHATA PRECISION (THAILAND) LTD.

 

SANDEN (THAILAND) CO.,LTD.

 

KOBE ELECTRONICS MATERIAL (THAILAND) CO.,LTD

(KOBELCO group)

THAI DI-ICHI SEIKO CO.,LTD.

 

RYOBI DIE CASTING (THAILAND) CO.,LTD.

MIYASAKA COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.

BOYD TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.

THAI G&B MANUFACTURING CO.,LTD.

 

 

THAI STORAGE BATTERY PUBLIC COMPANY LIMITED (3K)

 

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY (METCO)

 

THAITECH GENERATOR CO.,LTD.

 

SAHASILP RIVET INDUSTRIAL CO.,LTD.

 

AICHI INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.

 

SEKISUI S-LEC (THAILAND) CO.,LTD.

KOSEI ALUMINUM (THAILAND) CO.,LTD.

 APCB ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.

  

 

G-TEKT (THAILAND) CO.,LTD.

 

SUMITOMO RUBBER (THAILAND) CO.,LTD.

(DUNLOP, FALKEN Tires)

 

KATOEN NATIE (THAILAND) LTD.

 OSC SIAM SILICA CO.,LTD.

 

FIRST PLATING CO.,LTD.

THAI TORAY SYNTHETICS CO.,LTD. 

NTN MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.

 

JETION SOLAR (THAILAND) CO.,LTD.

 

ASAHI PLUS CO.,LTD.

 

PHENOL CO.,LTD.

 

 FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.

TOKAI EASTERN RUBBER ( THAILAND ) CO.,LTD.

TOP MULTIPRINTS CO.,LTD.

ALL-WAYS LOGISTICS CO.,LTD.

 
  
From "ICIT-PRNews-vol.5-58" Our founder Mr. Piyawat Tp-pong as instructor to KMUTNB-ICIT of ISO 9001:2015 Quality Management System : Requirement on 14 OCT 2015.
 
 
Visitors: 170,940