ISO/IEC 17020

ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน ISO/IEC 17020

ระบบจัดการ หน่วยตรวจ (Inspection Body Management System)

คำว่า "Inspection" หรือ "การตรวจสอบ" นั้น เป็นการดำเนินการ ที่ ตัวอย่าง ที่ตรวจสอบ "ไม่ถูกทำลาย" ให้เปลี่ยนสภาพไป ยกเว้น มันจะเปลี่ยนสภาพไปด้วยตัวเอง ตามเวลา ตามสภาพแวดล้อม ที่ตัวอย่าง นั้นๆ ดำรงอยู่

 

การตรวจสอบ อาทิ

 1. การวินิจฉัย
 2. การตรวจ โดย ไม่ทำลายตัวอย่าง
 3. การเป็น ประจักษ์พยาน
 4. การตรวจทาน ยืนยัน รับรอง
 5. การชันสูตร ทางการแพทย์

ในห้องปฏิบัติการ "ทดสอบ(testing)" มักมี การตรวจสอบ นี้ รวมอยู่

ห้องปฏิบัติการ นอกจาก จะขอการรับรอง ระบบจัดการห้องปฏิบัติการ ทดสอบ และสอบเทียบ ตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025 แล้ว ยังอาจมีกิจกรรม ที่สามารถขอการรับรองหน่วยตรวจตาม ISO/IEC 17020 นี้

ท่านที่สนใจ มาตรฐานระบบจัดการหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 เราได้จัดเตรียม เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน สามารถเลือก ตาม รายการ ที่ปรากฎ ด้านล่างนี้

 

และ ท่านมี ข้อสงสัย จะสอบถาม เกี่ยวกับ หนังสือ แต่ละเล่ม กรุณา ใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างสุดของเพจ ของหนังสือแต่ละเล่ม ได้เลย ค่ะ


 • ปกหน้า170202012ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ISO/IEC 17020:2012 ระบบจัดการหน่วยตรวจ ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17020 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ ISO แต่ละฉบ...

 • ปกหน้า170202012ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO/IEC 17020:2012 ระบบจัดการหน่วยตรวจ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17020 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้ ...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร17020_2012.jpg
  ร่างชุดเอกสารระบบ ISO/IEC 17020:2012 ไทย ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการหน่วยตรวจด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องมือช่วย เพื่อลดเ...

 • ปกหน้าISO-17020-2012 Audit Checklist THAI แบบเข้มข้นRev0.jpg
  ISO/IEC 17020:2012 Requirements for the operation of various types bodies performing inspection Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย ม...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบ17020_2012.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020:2012 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO/IEC 17020:2012 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบเรียงตามข้อกำหนด 4 - 8 ครบทุกข้อ มีเฉลยท...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบIA_ISOIEC17020_2012.jpg
  ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020:2012 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่มีประสิทธิภา...

 • ปกหน้า170202012QuikKeyGuideRev0.jpg
  Quik Key Guide ISO/IEC 17020:2012 ข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ISO/IEC 17020:2012 ในมุมมองของ ผู้ไม่คุ้นเคยแล้ว สาระของมัน เหมือนสีต่างๆ ที่ผสมกันมั่วไปหมด เป็นสีตุ่นๆ ที่ยากจะเข้าใจ...
Visitors: 255,272