MS Auditors

 

มาเป็น MS Auditor กัน

(Management System Auditor)

 

     ในโลกการทำงานจริงทุกวันนี้ เราต่าง "ถูกเรียกร้อง" จาก "องค์กร" ให้แสดงความสามารถด้านต่างๆ มากๆขึ้นๆ ทุกวัน นอกจาก ความรู้ ความสามารถที่พอมี เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ เรายัง "ต้อง" หรือ "ควร" มีความรู้เกี่ยวกับ "มาตรฐานระบบจัดการ" ต่างๆ โดยเฉพาะ มาตรฐาน ISO

     การสมัครงานที่ใหม่ สำหรับ "คนทำงาน" ปัจจุบัน จุดแข็งหนึ่งคือ เรา "มีความสามารถ" ในการเป็น "ผู้ตรวจติดตามภายใน" เป็นการสร้างความได้เปรียบในการ "ได้งาน" บ่อยครั้ง นอกจากมันจะสร้างโอกาสให้เรา "ได้งานที่หวัง" แล้ว ยังอาจทำให้เรา "ได้งานเกินที่คาดหวัง" เพราะมันจะประกันว่า เรารู้เกี่ยวกับ "ระบบจัดการ" ดีมากพอ จะเป็น "หัวหน้างาน" 

     www.kingdomofthailand.consulting ตระหนักถึง "การสร้างคุณค่า ในตัวเรา" ที่เป็นที่ต้องการ ก่อน "สมัครงาน" หรือ "หางานใหม่" ด้วยการ "รับรองความสามารถ" ในการเป็น "internal lead auditor/ auditor" ที่มี "วุฒิบัตร รับรอง จากเรา"

     เราได้จัดชุดเอกสารความรู้ "ระบบจัดการต่างๆ" และ "กระบวนการตรวจติดตามภายในระบบจัดการ..." พร้อม "การประเมินผล และออกใบรับรองความสามารถ" ให้

 

ตัวอย่างวุฒิบัตร ที่จะได้รับ เมื่อ ผ่านการทดสอบ(ส่งแบบทดสอบกลับเพื่อตรวจ และออกใบรับรอง) 

 

การรับรองความสามารถ

 1. สั่งซื้อ เอกสารโปรแกรมการรับรองความสามารถ ชุดใดชุดหนึ่ง ที่ปรากฎด้านล่าง
 2. ผู้จะทดสอบเพื่อขอรับรอง ต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ระบบจัดการ และกระบวนการตรวจติดตาม มาตรฐานนั้นเป็นอย่างดี กรณียังไม่มีความรู้ แนะนำให้ซื้อชุดที่รวม ข้อสอบทดสอบความรู้ข้อกำหนดระบบจัดการ และความรู้และข้อสอบทดสอบการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการนั้นๆ (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)เพื่อศึกษาทำความเข้าใจเสียก่อน
 3. ทำแบบข้อสอบในชุด เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบข้อที่ถูก ข้อสอบมี 30 ข้อ และส่งกระดาษคำตอบกลับ เพื่อทางเราตรวจคำตอบของท่าน เกณฑ์ผ่านคือ 80% ของจำนวนคำถามทั้งหมด กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถสอบครั้งที่2 ซ้ำได้อีก 1 ครั้ง (ทำเฉพาะข้อที่ตอบไม่ถูกในครั้งแรก)
 4. รับ วุฒิบัตร รับรองความสามารถ ลักษณะตามตัวอย่างที่ปรากฎข้างต้น ที่เราจะจัดส่งกลับให้ทาง EMS

หมายเหตุ:

 1. แบบทดสอบเพื่อรับรองเป็น Lead auditor/ Auditor ใช้ได้เพียง 1 คน(ผู้ที่สั่งซื้อ)ต่อชุดเท่านั้น
 2. กระดาษคำตอบของ แบบข้อสอบชุดเข้มข้น จะขึ้นทะเบียน เฉพาะสำหรับผู้สั่งซื้อแต่ละราย และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นในภายหลังได้
 3. การส่งคำตอบกลับเพื่อตรวจ สามารถ สแกน หรือถ่ายรูปด้วยกล้องหรือสมาร์ทโฟน
 4. การติดต่อกลับ ควรใช้ชื่อ หรือ อีเมล์เดิม หรือตอบกลับ(reply)ด้วยอีเมล์เดิมที่สั่งซื้อ หรือที่ติดต่อกับเราในครั้งแรก เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์
 5. กรณีสั่งซื้อเพื่อทดสอบพนักงานในองค์กร มากกว่า 1 ชุด จะตรวจข้อสอบตามชื่อ ที่องค์กรแจ้ง ในการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่สามารถใช้เวียน กรณีผู้ที่ระบุรายชื่อในครั้งแรก สอบไม่ผ่าน

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-9001-2015 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 9001:2015 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AI1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor ...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-13485-2016 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 13485:2016 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AX1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-14001-2015 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 14001:2015 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AJ1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor ISOIEC-17020-2012 Rev0.jpg
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO/IEC 17020:2012 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ CO1 แบบทดสอบ Lead auditor/ au...

 • ปกหน้า Lead auditor ISOIEC-17025-2017 Rev0.jpg
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISOIEC 17025:2017 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ CN1 แบบทดสอบ Lead auditor/ aud...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-22000-2018 Rev0.jpg
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 22000:2018 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ CT1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor ISOIEC-27001-2013 Rev0.jpg
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO/IEC 27001:2013 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ BH1 แบบทดสอบ Lead auditor/ aud...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-39001-2012 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 39001:2012 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AR1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-45001-2018 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 45001:2018 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AK1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-50001-2018 Rev0.jpg
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 50001:2018 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AL1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor IATF-16949-2016 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor IATF 16949:2016 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AM1 แบบทดสอบ Lead auditor/ audito...
Visitors: 251,188