ShifuWednesdays'

สัจธรรม(The Truth) โดย

Shifu Wednesday

สัจธรรม คือ

สัจจะ แปลว่า เป็นจริง ธรรม แปลว่า หลักการ แบบแผน เมื่อรวมกันเป็น สัจธรรม แปลว่า หลักการ หรือแบบแผน ที่เป็นความจริง

แก่นของ คำสอน ในศาสนาต่างๆ คือ สัจธรรม

คำสอนของ ศาสนา หรือ ลัทธิ ใดๆ หากไร้สัจธรรม จะเป็น เพียง ความเชื่อที่งมงาย พิสูจน์ว่าเป็นจริงไม่ได้

สัจธรรม เป็น วิชาการ ทาง วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยา ที่สามารถ อธิบาย เหตุ และ ผล ได้ ต่างจาก ความงมงาย ที่ไม่ได้มีพื้นฐาน บนความเป็นจริง

สิ่งที่สรุป เป็น สัจธรรม นี้ สามารถเกิดซ้ำได้ ในชนอื่น หรือ สังคมอื่น

คำสอน ที่ ไม่เป็นจริง(ไร้สัจธรรม) ย่อมไม่ทำให้ ชนหลุดพ้นจาก ความทุกข์ ที่เผชิญ โดยถาวร

สัจธรรม อาจไม่ใช่ มธุรสาสน์ สำหรับ การปลอบประโลมใจ

สัจธรรม บางประการ อาจไม่เป็นที่ต้องการ รับรู้ หรือ ยอมรับ

สัจธรรม ไม่ได้ อยู่ใน คำสอนทางศาสนา เพียงอย่างเดียว เมื่อชน พบประสบการณ์ซ้ำๆ เขาสามารถ สรุป(สกัด)สัจธรรม ในอุบัติการณ์ที่ตัวเองพัวพันได้

สัจธรรม ไม่ใช่ มนต์สวด เพื่อเรียกหา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้มา บันดาล สิ่งที่ประสงค์

การถ่ายทอด สัจธรรม จำเป็นต้อง ใช้ ภาษา สำนวน ที่ ชนปกติด้วยกัน เข้าใจได้

ชน ต้องเข้าใจ ความหมายของ สาสน์สัจธรรม และ อาจท่อง เพื่อ เตือนสติตน

  

การเรียนรู้ สัจธรรม

การเรียนรู้ สัจธรรม เพื่อ เข้าใจ ความจริง ในประเด็นที่ ชน สนใจ โดยมาก มักเกี่ยวกับ การดำรงชีพ ครอบครัว สังคม ความมั่งมีทรัพย์ ความจนทรัพย์ การเกิดความสุข และความทุกข์

เมื่อเข้าใจ ประเด็น ที่สนใจ ว่ามี สัจธรรม เช่นไร จะช่วยให้ สามารถ รับมือ ได้อย่างถูกต้อง

การสนใจ ทำความเข้าใจ เข้าใจ และการปรับการปฏิบัติ ตาม สัจธรรม ขึ้นกับ แต่ละบุคคล

ความแตกต่าง ของแต่ละชน ในด้านต่างๆ ส่งผลให้ การรับมือ เมื่อเข้าใจ หรือ ไม่เข้าใจ สัจธรรม มี มาตรการที่ แตกต่างกัน

ประเด็น สำคัญ ของการเข้าใจ สัจธรรม คือ ชน จะเกิด ความสุขใจ และความมั่นคงทางสติปัญญา มากขึ้น แม้ในบางประเด็น จะไม่ได้สามารถ ปรับปรุงสถานการณ์ ให้ดีขึ้น

สัจธรรม เรียนรู้ได้ ไม่จำกัดโดย ศาสนาที่ชนยึดถืออยู่ ทว่า ก็อาจมีบางประการ ที่ขัดกับ บางหลักศาสนา ที่ชนยึดถือ ให้เป็น ดุลย์พินิจ ของขนเองว่า จะเลือกรับ ประการใด

สาสน์สัจธรรม จำเป็น ต้องมีอยู่ไกล้ตัว เพื่อ

 1. เก็บรักษา สะดวกต่อการ เรียกหา
 2. ทบทวน
 3. วิเคราะห์
 4. สรุปแนวทางปฏิบัติในแนวทางของตน หรือแนววัฒนธรรมที่ตนยึดถือ
 5. ท่อง เพื่อ กำกับสติตัว

 

Shifu Wednesday คือ

เป็น อุปโลกคุรุ ทั้ง ชื่อ และภาพลักษณ์ ที่แสดง ไม่ได้ มีจุดมุ่งหมาย ให้ ชน เคารพรูปลักษณ์ที่ปรากฎ

เป็น คำเรียก เพื่อ ชนต่างๆ จะสามารถ รู้จัก และจดจำว่า ชื่อนี้ ภาพลักษณ์นี้ แสดงอะไร

สาสน์(ข้อความ)สัจธรรม ของ Shifu Wednesday สกัด(สรุป)โดยไร้ ความโน้มเอียง มาจาก ประสบการณ์ อารมณ์ สติ ปัญญา ของ นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ที่เขา ได้พบ กับ อุบัติการณ์ ที่ผ่านเข้ามาใน กิจวัตรการดำรงชีพ

สัจธรรมสาสน์ ของ Shifu Wednesday อาจได้รับ อิทธิพลจาก คำสอนในศาสนาต่างๆ ครูบาอาจารย์ ภาพยนต์ ฯลฯ ทว่า ได้พิเคราะห์ โดยไร้ ความโน้มเอียง แล้ว ว่า มี สัจจะ

บางสัจธรรมสาสน์ ที่ปรากฎ อาจ สามารถอ้างอิงที่มาได้ บ้างไม่สามารถอ้างอิงที่มา

สัจธรรมสาสน์ ของ Shifu Wednesday ที่ถ่ายทอด

 1. เป็น วลี ข้อความ แต่ละภาพ
 2. โดยหลักๆแล้ว เป็นภาษาไทย คำศัพท์ไทย
 3. อาจมีคำทับศัพท์ ในภาษาต่างชาติ และพยายาม เกลา เพื่อ ให้เกิดความคล้องจอง ตามหลักโคลงกลอนในภาษาไทย
 4. จะเป็นการ ดีมาก หาก ชน ที่ศึกษา สัจธรรมสาสน์ชุดนี้ ศึกษา คำศัพท์ในภาษาไทย ตามไปด้วย เพื่อเข้าใจ ความหมาย ของ สาสน์นั้นๆ
 5. เผยแพร่ โดย ไม่คิดมูลค่า
 6. ชนที่ มีศรัทธา และเข้าใจภาษาอื่น สามารถ และได้รับอนุญาต ให้นำไป เผยแพร่ต่อ เป็นภาษาที่ตนต้องการ ทั้งนี้ Shifu Wednesday ไม่ต้อง รับผิดและชอบ ในความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ในการตีความ และการเผยแพร่ต่อนั้นๆ

 

การเผยแพร่ สัจธรรมสาสน์ ของ Shifu Wednesday

ช่องทาง หลัก ที่เป็น ทางการ คือ

 1. ทาง เพจ Facebook ซึ่ง จะโพสต์ สัจธรรมสาสน์ใหม่ๆ เป็นประจำ ตามดังนี้ หรือ สแกน QR Code ดังนี้(นอกเหนือจากที่นี้ ไม่ใช่การเผยแพร่โดย Shifu Wednesday)

 

https://www.facebook.com/shifuWednesday 

 1. สัจธรรมสาสน์ ที่ได้โพสต์แล้ว ตาม เพจเฟซบุ๊ค ข้างต้น จะรวบรวม เป็น ไฟล์ เพื่อ อนุญาตให้ สาธารณชน สามารถ ดาวน์โหลด เก็บลงใน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์แบบต่างๆ แทบเบล็ต สมาร์ทโฟน เพื่อ การเรียกกลับ สืนค้น ส่งต่อ เผยแพร่ต่อ โดย จัดเป็นชุดๆ(vol. 0xx) ตามที่ปรากฎ ด้านล่างนี้เท่านั้น ไม่มีที่อื่นอีก (นอกเหนือจากที่นี้ ไม่ใช่การเผยแพร่โดย Shifu Wednesday)

 

การสนับสนุน กิจกรรมการเผยแพร่ ของ Shifu Wednesday

“สิ่งต่าง ย่อม มีราคา ที่ต้องจ่าย”

เป็น ดุลย์พินิจ ของ แต่ละชน ในการร่วมสนับสนุน Shifu Wednesday เพื่อให้ สามารถ ดำเนินกิจกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสาธานณชน ได้อย่างต่อเนื่อง

ชน สามารถ โอนทรัพย์ ตามกำลัง และศรัทธา หรือที่ประเมิน ว่า ได้คุณค่าจาก สัจธรรมสาสน์ ของ Shifu Wednesday นั้น มีคุณค่าต่อ ชนเท่าใด โดยไม่มีการบังคับ หรือกะเกณฑ์ใดๆ เข้ายังบัญชี ตามที่ ระบุในหน้า ที่นี่ เท่านั้น จึงจะถึงมือ Shifu Wednesday จริงๆ

 

การดาวน์โหลดไฟล์ แต่ละฉบับ มี 2 แบบไฟล์

 1. ไฟล์รูปภาพ แต่ละฉบับ มี 100 ภาพ เก็บในโฟลเดอร์ และบีบอัดไฟล์ เป็น สกุล .rar เพื่อ ดาวน์โหลดเก็บลงเครื่องแล้ว จำเป็นต้อง คลายไฟล์(ด้วยโปรแกรมชื่อ winrar ก่อนการนำไปใช้งาน) รูปภาพ สามารถ เปิดด้วย โปรแกรมเปิดรูปภาพ
 2. ไฟล์อีบุ๊ค PDF File สามารถ ดาวน์โหลดเก็บลงในเครื่อง และเปิดใช้งานได้ทันที

 เลือกดาวน์โหลดไฟล์ ที่อยู่ใต้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

การติดต่อ Shifu Wednesday

กรุณา สื่อสารกับ Shifu Wednesday โดยใช้“แบบฟอร์มติดต่อกลับ” ที่ปรากฎด้านล่างนี้ กรุณา ระบุ อีเมล์แอดเดรสของท่านให้ถูกต้อง เมื่อท่านส่งข้อความถึงเราแล้ว ท่านจะได้รับ ข้อความของท่าน และข้อความการตอบกลับจากเรา ทางอีเมล์

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้า ชื่อดีมีแต่รวยกับเฮง.jpg
  หนังสือ "ชื่อดี..มีแต่รวยกับเฮง" ประวัติ ของ หนังสือ เล่มนี้ เผยแพร่ ครั้งแรกใน เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ 2008) ISBN: 9789747002775 เขียนขึ้น จาก ประสบการณ์ ที่นักเขียนจำเป็...

 • ปกหน้า01.jpg
  คำดีๆให้คิด... หนังสือ ของ คน...ไม่ชอบอ่าน... อ่านเสีย ก่อนตาย... KumDeeDeeHaiKid(Good words to think about...) Books for people who...don't like to read... Read it before you d...
Visitors: 251,188