IATF 16949

ตำรา เอกสาร ความรู้ เกี่ยวกับ

IATF 16949

Automotive Quality Management System Standard


 • ปกหน้า169492016ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  IATF 16949:2016 ระบบจัดการคุณภาพ ยานยนต์ ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด IATF 16949 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ ISO แต่ละฉบับ...

 • ปกหน้า169492016ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  IATF 16949:2016 ระบบจัดการคุณภาพ ยานยนต์ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด IATF 16949 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้ ด้ว...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสารIATF16949_2016.jpg
  ร่างชุดเอกสารระบบ IATF 16949:2016 ไทย ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการคุณภาพยานยนต์ด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องมือช่วย เพื่อลด...

 • ปกหนังสือiatf16949_2checklist.jpg
  Audit Checklist ISO 9001:2015 Quality Management System - Requirement + IATF 16949:2016 Automotive Quality Management System Standard หนังสือ checklist ที่รวมเอามาตรฐานISO 9001:20...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบ16949_2016.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพยานยนต์ IATF 16949:2016 "พิเศษ ข้อกำหนด IATF 16949:2016 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 – 10 ครบทุกข้อ(เฉพา...

 • ปกหน้า ชุดความรู้และข้อสอบทดสอบIA16949_2016.jpg
  ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการคุณภาพยานยนต์ IATF 16949:2016 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่มีประสิทธิภา...
Visitors: 246,520