Quik Key Guide ISO 45001:2018

Quik Key Guide ISO 45001:2018

ข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ISO 45001:2018 ในมุมมองของ ผู้ไม่คุ้นเคยแล้ว สาระของมัน เหมือนสีต่างๆ ที่ผสมกันมั่วไปหมด เป็นสีตุ่นๆ ที่ยากจะเข้าใจ ทว่า มีพันธะ ที่องค์กร โยนความรับผิดชอบให้ ตนเอง ต้อง รู้จักมัน

 

 

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ Quik Key Guide, ISO 45001:2018 นี้ จะช่วยนำทาง ผู้อ่าน ให้เห็นภาพ การนำเอา ข้อกำหนด โดยสาระ ของหนังสือ ประกอบด้วย

 1. สาระข้อกำหนด แปลไทย ครบทุกข้อกำหนด
 2. ความหมายของ กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ กิจกรรม
 3. ความเชื่อมโยงของ แต่ละกระบวนการ ตามข้อกำหนด ครบทุกกระบวนการ ในข้อกำหนด
 4. การนำแต่ละข้อ มาต่อกัน เป็น กระบวนการ แต่ละกระบวนการ ที่สมบูรณ์ พร้อม ผังเชื่อมโยง
 5. วิธีการ ทำความเข้าใจ สาระ ข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ISO 45001:2018
 6. ตีความข้อกำหนด เป็น ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ ในองค์กร ได้ง่ายๆ
 7. TQM Flowchart คือ อะไร
 8. วิธีเขียน TQM Flowchart ทีละขั้นตอน
 9. วิธีการ สร้าง TQM Flowchart ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ จากการตีความ
 10. การเขียน เชิงบรรยาย จาก TQM Flowchart ที่สร้างขึ้น
 11. จุดอ่อน ที่ทำให้ ไม่เข้าใจ สาระข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ISO 45001:2018

 หนังสือ eBook 4 สี ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า ประมาณ 120 หน้า

 

ราคาจำหน่าย และการสั่งซื้อ

หนังสือ รหัสชุด BP ราคาเล่มละ 372 บาท

 1. eBook PDF file
 2. จัดส่งกลับ ให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงิน เพื่อสั่งซื้อเท่านั้น
 3. ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง EMS

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • ราคาจำหน่าย และการสั่งซื้อ หนังสือ รหัสชุด BP ราคาเล่มละ 372 บาท eBook PDF file จัดส่งกลับ ให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงิน เพื่อสั่งซื้อเท่านั้น ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง EMS
  372 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้า450012018ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ISO 45001:2018 ระบบจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 45001 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ ISO...

 • ปกหน้า450012018ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO 45001:2018 ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 45001 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์...

 • ปก45001.png
  ร่างชุดเอกสารระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่ประสงค์ดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยด...

 • ปกหหน้า checklist iso 45001 2018.png
  ISO 45001:2018 (OH&S) Occupational Health and Safety Management System Audit Checklist ฉบับภาษาไทย แบบหนังสือ และอีบุ๊คนำไปใช้งานได้เลย ข่าวดี! มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระ...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบ45001_2018.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO 45001:2018 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 – 10 ครบท...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบISO45001_2018.jpg
  ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่...

 • ปกหน้า450012018วิธีอ่านให้เข้าใจLevel1.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ให้เข้าใจ Level 1 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลิดภัย ISO 45001:2018 ถีงอ่านเข้าใจย...

 • ปกหน้า450012018วิธีอ่านให้เข้าใจLevel2.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ให้เข้าใจ Level 2 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ถีงอ่านเข้าใจย...
Visitors: 255,276