ISO/IEC 27001

ตำรา เอกสาร ความรู้ เกี่ยวกับ

ISO/IEC 27001 -- Information Security Management System


 • ปกหน้า270012013ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 27001 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ IS...

 • ปกหน้า270012013ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 27001 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุก...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสารISOIEC27001_2013.jpg
  ร่างชุดเอกสารระบบ ISO/IEC 27001:2013 ไทย ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องมือช่...

 • ปกหน้าISOIEC-27001-2013 Audit Checklist THAI แบบเข้มข้นRev0.jpg
  ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการ...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบข้อกำหนด27001_2013.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO/IEC 27001:2013 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 – 10 คร...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบISOIEC27001_2013.jpg
  ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่มีป...

 • ปกหน้า270012013วิธีอ่านให้เข้าใจLevel1.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ให้เข้าใจ Level 1 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ถีงอ่านเข้าใจยาก ...

 • ปกหน้า270012013วิธีอ่านให้เข้าใจLevel2.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ให้เข้าใจ Level 2 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ถีงอ่านเข้าใจยาก ...

 • ปกหน้า270012013QuikKeyGuideRev0.jpg
  Quik Key Guide ISO/IEC 27001:2013 ข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ISO/IEC 27001:2013 ในมุมมองของ ผู้ไม่คุ้นเคยแล้ว สาระของมัน เหมือนสีต่างๆ ที่ผสมกันมั่วไปหมด เป็นสีตุ่นๆ ที่ยากจะเข้าใจ...
Visitors: 222,968