ISO 13485

ตำรา เอกสาร ความรู้ เกี่ยวกับ

ISO 13485 Medical devices -- Quality Management System

 

 

 

 


 • ปกหน้า134852016ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ISO 13486:2016 ระบบจัดการคุณภาพ อุปกรณ์การแพทย์ ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 13485 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ ISO แต่...

 • ปกหน้า134852016ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO 13485:2016 ระบบจัดการคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 13485 และนำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้ ...

 • ภาพปกร่างชุดเอกสาร iso13485 2016.png
  ร่างชุดเอกสารระบบ ISO 13485:2016 ไทย ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์ด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องมือช่วย ...

 • ปกหน้า ISO-13485-2016 Audit Checklist THAI แบบเข้มข้นRev00.png
  ISO 13485:2016 Medical devices -- Quality Management System Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดก...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบ13485_2016.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์ ISO 13485:2016 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO 13485:2016 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 - 8 ครบทุกข้อ...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบISO13485_2016.jpg
  ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์ ISO 13485:2016 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่มีประ...

 • ปกหน้า134852016QuikKeyGuideRev0.jpg
  Quik Key Guide ISO 13485:2016 ข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ISO 13485:2016 ในมุมมองของ ผู้ไม่คุ้นเคยแล้ว สาระของมัน เหมือนสีต่างๆ ที่ผสมกันมั่วไปหมด เป็นสีตุ่นๆ ที่ยากจะเข้าใจ ทว่า มี...
Visitors: 246,520