ISO 15190

ตำรา เอกสาร ความรู้ เกี่ยวกับ

ISO 15190

Medical labotatories - Requirements for safety

 


  • ปกหน้า  ISO 15190 2020 ข้อกำหนดTE.jpg
    ข้อกำหนด Eng-ไทย ISO15190: 2020 Medical laboratories — Requirements for safety ผู้ที่กำลังมองหา ข้อกำหนด ISO 15190:2020 ฉบับแปลไทย ด้วยเหตุที่ ภาษาอังกฤษ ไม่แข็งแรง แต่ ก็ต้องการ...

  • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร15190_2020.jpg
    ร่างชุดเอกสารระบบ ISO 15190:2020 ไทย ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการ ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้วยตัวเอง แต่อย...

  • ปกหน้าISO-15190-2020 Audit Checklist THAI แบบเข้มข้นRev0.jpg
    ISO 15190:2020 Medical laboratories — Requirements for safety Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำ...
Visitors: 251,185