Audit checklist ISO 9001:2015 ไทย ฉบับเข้มข้น

ISO 9001:2015 Quality Management System

Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น

แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย

มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับ

1. องค์กร ที่ได้รับการรับรองในเวอร์ชั่น 2008 แล้ว และประสงค์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปรับระบบจัดการขององค์กร ไปสู่เวอร์ชั่นใหม่ และขอรับการรับรองอัพเกรด

2. หรือ องค์กร ที่กำลังดำเนินการขอการรับรองในเวอร์ชั่นใหม่ เป็นครั้งแรก และต้องการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงระบบจัดการปัจจุบันให้สอดคล้องกับระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้วยตนเอง

3. สำหรับ internal auditor ใช้เป็นรายการตรวจในการทำการตรวจติดตามภายใน

หนังสือ ประกอบด้วย

1.ข้อกำหนด แปลไทย ข้อ 4-10 

2. รายการตรวจ ตามข้อกำหนด โดยละเอียด ภาษาไทย

3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตามสาระข้อกำหนดเวอร์ชั่นใหม่ ที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 2008 จำนวน 14 แบบฟอร์ม

4. ตารางระบุ ข้อกำหนด และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (requirement VS department matrix) เพื่อใช้ระบุความสัมพันธ์รหว่างหน่วยงานในองค์กรท่าน และข้อกำหนด ให้ตรวจได้ครบถ้วน

 

เวอร์ชั่น และราคา

มีให้เลือก 2 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ดังนี้

1. ชุดที่ E1 เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ

 1. ราคาเล่มละ 790 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย

            1) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย

            2) และรายการตรวจโดยละเอียด

            3) ตัวอย่างแบบฟอร์ม ในส่วนสาระที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 2008 จำนวน 14 แบบฟอร์ม

            4) requirement VS department matrix

2. ชุดที่ E2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค

 1. ราคาชุดละ 1,290 บาท ไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS
 2. ในชุด ประกอบด้วย
  1. ไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรับแต่ง สำเนาได้
  2. และไฟล์แบบฟอร์ม 14 แบบฟอร์ม ในแบบ .xls, .doc ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที หรือจะปรับแต่งให้เข้ากับงานในองค์กรต่อไป

 

 เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • 1.ชุดที่ E1เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ ราคาเล่มละ 790 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย 1) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย 2) และรายการตรวจโดยละเอียด 3...
  790 บาท

 • 2.ชุดที่ E2เวอร์ชั่น อีบุ๊ค ราคาชุดละ 1,290 บาทไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS ในชุด ประกอบด้วย ไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรั...
  1,290 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้าฉบับผู้บริหาร.jpg
  ISO 9001:2015 ระบบจัดการคุณภาพ ปฐมบทขององค์กรที่แข่งขันได้ ฉบับผู้บริหาร Version 1 สำหรับ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 9001 อย่างถ่องแท้ และสามารถอ่านมาตรฐาน ISO ฉบับอื่นๆได้ หน...

 • ปกหน้า90012015ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 9001 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ ISO แต่ละฉบับ กำหนดขึ้นมา...

 • ปกหน้าฉบับทีมปฏิบัติการ.jpg
  ISO 9001:2015 ระบบจัดการคุณภาพ ปฐมบทขององค์กรที่แข่งขันได้ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 1 สำหรับ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 9001 อย่างถ่องแท้ และสามารถอ่านมาตรฐาน ISO ฉบับอื่นๆได้ ...

 • ปกหน้า90012015ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 9001 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้ ด้วยเหตุที่ มา...

 • ปกหน้าฉบับทีมปฏิบัติการงานบริการ.jpg
  ISO 9001:2015 ระบบจัดการคุณภาพ ปฐมบทขององค์กรที่แข่งขันได้ ฉบับทีมปฏิบัติการงานบริการ Version 1 สำหรับ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 9001 อย่างถ่องแท้ และสามารถอ่านมาตรฐาน ISO ฉบับ...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร9001_2015.png
  ร่างชุดเอกสารระบบ ISO 9001:2015 ไทย ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการคุณภาพด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องมือช่วย เพื่อลดเวลา และค...

 • ปกหน้าเคลียร์ประเด็น9001.jpg
  หนังสือเคลียร์ประเด็นใหม่ในISO 9001:2015 เล่มเดียว ที่จะ เคลียร์ 7 ประเด็นใหม่/แก้ไขเพิ่มเติม ในข้อกำหนด ISO 9001:2015 คือ 4.1 บริบท 4.2 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบ9001_2015.[1].jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 – 10 ครบทุกข้อ มีเฉลยท้ายเล่ม ...

 • ปกหน้า ชุดความรู้และข้อสอบทดสอบISO9001_2015.jpg
  ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการคุณภาพISO 9001:2015 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับบ...

 • ปกหน้า90012015วิธีอ่านให้เข้าใจLevel1.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เข้าใจ Level 1 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ถีงอ่านเข้าใจยาก เป็นคำถามในใจ ทุกผู้คน ทุกระดับความร...

 • ปกหน้า90012015วิธีอ่านให้เข้าใจLevel2.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เข้าใจ Level 2 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ถีงอ่านเข้าใจยาก เป็นคำถามในใจ ทุกผู้คน ทุกระดับความร...

 • ปกหน้า90012015QuikKeyGuideRev0.jpg
  Quik Key Guide ISO 9001:2015 ข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ISO 9001:2015 ในมุมมองของ ผู้ไม่คุ้นเคยแล้ว สาระของมัน เหมือนสีต่างๆ ที่ผสมกันมั่วไปหมด เป็นสีตุ่นๆ ที่ยากจะเข้าใจ ทว่า มีพั...
Visitors: 255,272