Audit checklist ISO 14001:2015 ไทย ฉบับเข้มข้น

ISO 14001:2015 Environmental Management System

Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น

แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย

 

ข่าวดี! มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับ

1. องค์กร ที่ได้รับการรับรองในเวอร์ชั่น 2004 แล้ว และประสงค์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ไปสู่เวอร์ชั่นใหม่ และขอรับการรับรองอัพเกรด

2. หรือ องค์กร ที่กำลังดำเนินการขอการรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามเวอร์ชั่นใหม่ เป็นครั้งแรก และต้องการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงระบบจัดการปัจจุบันให้สอดคล้องกับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ด้วยตนเอง

3. สำหรับ internal auditor ใช้เป็นรายการตรวจในการทำการตรวจติดตามภายใน

หนังสือ ประกอบด้วย

1.ข้อกำหนด แปลไทย ข้อ 4-10 

2. รายการตรวจ ตามข้อกำหนด โดยละเอียด ภาษาไทย

3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตามสาระข้อกำหนดเวอร์ชั่นใหม่ ที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 2004 เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในองค์กร

4. ตารางระบุ ข้อกำหนด และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (requirement VS department matrix) เพื่อใช้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในองค์กรท่าน และข้อกำหนด ให้ตรวจได้ครบถ้วน

 

เวอร์ชั่น และราคา

มีให้เลือก 3 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ดังนี้

1. ชุดที่ L1 เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ

 1. ราคาเล่มละ 485 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย 1) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย 2) และรายการตรวจโดยละเอียด 3) ตัวอย่างแบบฟอร์ม ในส่วนสาระที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 2004  4) requirement VS department matrix

2. ชุดที่ L2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค

 1. ราคาชุดละ 1,285 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. ในชุด ประกอบด้วย
  1. หนังสือ กระดาษ (ชุดที่ L1)  1 เล่ม
  2. CD บันทึกไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรับแต่ง สำเนาได้
  3. และไฟล์แบบฟอร์มในแบบ .xls, .doc ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที หรือจะปรับแต่งให้เข้ากับงานในองค์กรต่อไป

3. ชุดที่ L3 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค + กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม

 1. ราคาชุดละ 1,785 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. ในชุดประกอบด้วย
  1. หนังสือ กระดาษ (ชุดที่ L1)  1 เล่ม
  2. CD บันทึกไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรับแต่ง สำเนาได้
  3. และไฟล์แบบฟอร์มในแบบ .xls, .doc ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที หรือจะปรับแต่งให้เข้ากับงานในองค์กรต่อไป
  4. พิเศษ
   1. ไฟล์ .pdf กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม กว่า 40 ฉบับ พร้อมแบบฟอร์มสรุปและประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย(เป็น .xls ไฟล์ สามารถแก้ไขปรับแต่งใช้งานได้ทันที)
   2. แบบฟอร์มตัวอย่าง .xls ไฟล์ การประเมิน ลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมต่างๆ และการประเมินผลกระทบของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ตลอดอายุ สามารถนำไปปรับแต่ง และใช้งานได้ทันที

 

การชำระค่าหนังสือและค่าจัดส่ง

 • ชำระค่าหนังสือ/เอกสาร เต็มจำนวน ตามที่ระบุดังข้างต้น ชุดใดชุดหนึ่ง ที่สนใจ
 • หนังสือ/เอกสารนี้ เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซื้อ-ขาย จึงไม่ต้องบวกภาษีเพิ่ม หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
 • บัญชี เพื่อโอนค่าหนังสือ

------ นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ------

1) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-96707-6 หรือ

2) ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-79920-8 หรือ

3) ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย4ซอย22 เลขที่ 084-0-16035-6

 

การจัดส่งหนังสือ/เอกสาร

 • กรณีที่ หนังสือ/เอกสาร ชุดที่สั่งซื้อ มี Soft files ประกอบในชุด จะส่งกลับทางอีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินค่าหนังสือ/เอกสาร กลับให้ทันที
 • หนังสือ/เอกสาร ในชุด (ถ้ามี) จะจัดส่งให้ทาง EMS ตาม ชื่อ และที่อยู่ ในวันเดียวกันกับที่แจ้งการชำระเงิน หรือวันถัดไป

การสอบถาม แจ้งการ ชำระค่าหนังสือ และที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ

 • เมื่อชำระ ค่าหนังสือ/เอกสาร ฉบับนี้แล้ว ขอความกรุณา ใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้ เพื่อแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถ แจ้ง เพียงว่า ได้โอนยอดค่าหนังสือ/เอกสาร เข้าบัญชีธนาคารใด เาลาที่โอน ยอดที่โอน ซึ่งทางเราสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ เมื่อข้อมูลถูกต้อง จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป
 • กรณีที่ มีการสอบถามรายละเอียดหนังสือมาก่อนหน้าการสั่งซื้อ ท่านสามารถ ตอบกลับ ด้วยอีเมล์ที่มีการโต้ตอบกัน หรือแนบหลักฐานการโอนเงินกลับมา
 • กรณี ประสงค์ให้ ทำ "ใบเสนอราคา" กรุณา แจ้งความประสงค์ หนังสือเล่มนี้ ชุดที่ท่านต้องการ พร้อมระบุ ชื่อ และที่อยู่ เพื่อทางเราจะได้ทำเอกสารเสนอราคาของหนังสือเล่มนี้ จัดส่งกลับให้ต่อไป

การออกใบเสร็จรับเงิน

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จ
 • กรณีออกในนาม นิติบุคคล กรุณาแจ้งเลขที่ผู้เสียภาษีมาพร้อมกันด้วย

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ตัวอย่าง Checklist ในเล่ม


 • ปกหน้าผู้บริหาร.jpg
  ISO 14001:2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม green in action ฉบับผู้บริหาร Version 1 สำหรับ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 14001 อย่างถ่องแท้ และสามารถอ่านมาตรฐาน ISO ฉบับอื่นๆได้ หนังสือ...

 • ปกหน้า140012015ผู้บริหารVer2.jpg
  ISO 14001:2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม green in action ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 14001 และการนำไปปฏิบัติ กำหนดวางจำหน่าย(เริ่มส่งมอบ) ภายใน...

 • ปก14001ปฏิบัติการ.jpg
  ISO 14001:2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม green in action ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 1 สำหรับ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 14001 อย่างถ่องแท้ และสามารถอ่านมาตรฐาน ISO ฉบับอื่นๆได้ หนั...

 • ปกหน้า140012015ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO 14001:2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม green in action ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 14001 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุก...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร14001_2015.png
  ร่างชุดเอกสารระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่ประสงค์ดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องม...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบ14001_2015.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด4 – 10 มีเฉลยท้ายเล่...

 • ปกหน้า ชุดความรู้และข้อสอบทดสอบISO14001_2015.jpg
  ชุดความรู้และ แบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่มีประสิทธิภาพ...

 • ปกหน้า140012015วิธีอ่านให้เข้าใจLevel1.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้เข้าใจ Level 1 เริ่มวางจำหน่าย/ส่งมอบ(สำหรับผู้จอง) 25 พ.ย. 2563 ราคาสั่งจอง ลดพิเศษ 10% จากราคาที่ระบุในแต่ละชุด วันนี้ ถ...

 • ปกหน้า140012015วิธีอ่านให้เข้าใจLevel2.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้เข้าใจ Level 2 เริ่มวางจำหน่าย/ส่งมอบ(สำหรับผู้จอง) 25 พ.ย. 2563 ราคาสั่งจอง ลดพิเศษ 10% จากราคาที่ระบุในแต่ละชุด วันนี้ ถ...
Visitors: 143,193