Audit checklist ISO 14001:2015 ไทย ฉบับเข้มข้น

ISO 14001:2015 Environmental Management System

Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น

แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย

 

ข่าวดี! มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับ

1. องค์กร ที่ได้รับการรับรองในเวอร์ชั่น 2004 แล้ว และประสงค์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ไปสู่เวอร์ชั่นใหม่ และขอรับการรับรองอัพเกรด

2. หรือ องค์กร ที่กำลังดำเนินการขอการรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามเวอร์ชั่นใหม่ เป็นครั้งแรก และต้องการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงระบบจัดการปัจจุบันให้สอดคล้องกับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ด้วยตนเอง

3. สำหรับ internal auditor ใช้เป็นรายการตรวจในการทำการตรวจติดตามภายใน

หนังสือ ประกอบด้วย

1.ข้อกำหนด แปลไทย ข้อ 4-10 

2. รายการตรวจ ตามข้อกำหนด โดยละเอียด ภาษาไทย

3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตามสาระข้อกำหนดเวอร์ชั่นใหม่ ที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 2004 เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในองค์กร

4. ตารางระบุ ข้อกำหนด และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (requirement VS department matrix) เพื่อใช้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในองค์กรท่าน และข้อกำหนด ให้ตรวจได้ครบถ้วน

 

เวอร์ชั่น และราคา

มีให้เลือก 3 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ดังนี้

1. ชุดที่ L1 เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ

 1. ราคาเล่มละ 785 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย 1) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย 2) และรายการตรวจโดยละเอียด 3) ตัวอย่างแบบฟอร์ม ในส่วนสาระที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 2004  4) requirement VS department matrix

2. ชุดที่ L2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค

 1. ราคาชุดละ 1,285 บาท ไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS
 2. ในชุด ประกอบด้วย
  1. ไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรับแต่ง สำเนาได้
  2. และไฟล์แบบฟอร์มในแบบ .xls, .doc ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที หรือจะปรับแต่งให้เข้ากับงานในองค์กรต่อไป

3. ชุดที่ L3 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค + กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม

 1. ราคาชุดละ 1,785 บาท ไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS
 2. ในชุดประกอบด้วย
  1. ไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรับแต่ง สำเนาได้
  2. และไฟล์แบบฟอร์มในแบบ .xls, .doc ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที หรือจะปรับแต่งให้เข้ากับงานในองค์กรต่อไป
  3. พิเศษ
   1. ไฟล์ .pdf กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม กว่า 40 ฉบับ พร้อมแบบฟอร์มสรุปและประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย(เป็น .xls ไฟล์ สามารถแก้ไขปรับแต่งใช้งานได้ทันที)
   2. แบบฟอร์มตัวอย่าง .xls ไฟล์ การประเมิน ลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมต่างๆ และการประเมินผลกระทบของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ตลอดอายุ สามารถนำไปปรับแต่ง และใช้งานได้ทันที

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • 1.ชุดที่ L1เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ ราคาเล่มละ 785 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย 1) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย 2) และรายการตรวจโดยละเอียด 3) ตัวอย่างแบบฟอร์ม ...
  785 บาท

 • 2.ชุดที่ L2เวอร์ชั่น อีบุ๊ค ราคาชุดละ 1,285 บาทไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS ในชุด ประกอบด้วย ไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรั...
  1,285 บาท

 • 3.ชุดที่ L3เวอร์ชั่น อีบุ๊ค + กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม ราคาชุดละ 1,785 บาทไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS ในชุดประกอบ...
  1,785 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ตัวอย่าง Checklist ในเล่ม


 • ปกหน้าผู้บริหาร.jpg
  ISO 14001:2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม green in action ฉบับผู้บริหาร Version 1 สำหรับ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 14001 อย่างถ่องแท้ และสามารถอ่านมาตรฐาน ISO ฉบับอื่นๆได้ หนังสือ...

 • ปกหน้า140012015ผู้บริหารVer2.jpg
  ISO 14001:2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม green in action ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 14001 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ IS...

 • ปก14001ปฏิบัติการ.jpg
  ISO 14001:2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม green in action ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 1 สำหรับ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 14001 อย่างถ่องแท้ และสามารถอ่านมาตรฐาน ISO ฉบับอื่นๆได้ หนั...

 • ปกหน้า140012015ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO 14001:2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม green in action ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 14001 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุก...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร14001_2015.png
  ร่างชุดเอกสารระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่ประสงค์ดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องม...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบ14001_2015.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด4 – 10 มีเฉลยท้ายเล่...

 • ปกหน้า ชุดความรู้และข้อสอบทดสอบISO14001_2015.jpg
  ชุดความรู้และ แบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่มีประสิทธิภาพ...

 • ปกหน้า140012015วิธีอ่านให้เข้าใจLevel1.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้เข้าใจ Level 1 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ถีงอ่านเข้าใจยาก เป็นคำถามในใจ ทุกผู้คน ...

 • ปกหน้า140012015วิธีอ่านให้เข้าใจLevel2.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้เข้าใจ Level 2 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ถีงอ่านเข้าใจยาก เป็นคำถามในใจ ทุกผู้คน ท...

 • ปกหน้า140012015QuikKeyGuideRev0.jpg
  Quik Key Guide ISO 14001:2015 ข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ISO 14001:2015 ในมุมมองของ ผู้ไม่คุ้นเคยแล้ว สาระของมัน เหมือนสีต่างๆ ที่ผสมกันมั่วไปหมด เป็นสีตุ่นๆ ที่ยากจะเข้าใจ ทว่า มี...
Visitors: 251,185