Audit checklist IATF 16949 + ISO 9001 ไทย ฉบับเข้มข้น

Audit Checklist

ISO 9001:2015 Quality Management System - Requirement

+

IATF 16949:2016 Automotive Quality Management System Standard

 1. หนังสือ checklist ที่รวมเอามาตรฐาน ISO 9001:2015 Quality Management System - Requirement + IATF 16949:2016 Automotive Quality Management System standard เข้าไว้ในฉบับเดียว
 2. สาระในฉบับ ประกอบด้วย ข้อกำหนด สรุปสาระเป็นภาษาไทยทั้ง 2 มาตรฐาน
 3. รายการตรวจที่ตรวจรายข้อกำหนด หัวข้อการตรวจที่แตกรายละเอียดการตรวจอย่างละเอียดมากกว่าข้อกำหนด
 4. สำหรับใช้ศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อทบทวน และปรับปรุงระบบจัดการปัจจุบันให้สอดคล้อง รวมถึงใช้เป็นรายการตรวจสำหรับ auditor ใช้ในการทำ internal audit

รายละเอียดหนังสือ

1) หนังสือ ประกอบด้วย

1.1 ข้อกำหนด สรุปสาระเป็นไทย ข้อ 4-10 ทั้ง ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016

1.2 รายการตรวจ ตามข้อกำหนด โดยแตกรายละเอีดเป็นภาษาไทย ทั้ง ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016

1.3 จำนวนหน้า หนากว่า 100 หน้า

1.4 ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตามสาระข้อกำหนดเวอร์ชั่นใหม่ ที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นเดิม 14 แบบฟอร์ม

 

เวอร์ชั่น และราคา

มีให้เลือก 2 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ดังนี้

 

2.1 ชุดที่ T1 เวอร์ชั่น หนังสือเล่มกระดาษ

ราคาเล่มละ 1,595 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems

ในชุด ประกอบด้วย

  2.1.1 หนังสือเล่มกระดาษ ในเล่ม ประกอบด้วย หนังสือตามข้อ 1 ส่งทาง ไปรษรีย ืEMS

  2.1.2 Soft file ดังนี้ จัดส่งกลับทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงิน

 1. มาตรฐาน ISO 9000:2015E
 2. มาตรฐาน ISO 9001:2015E

 

2.2 ชุดที่ T2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค

ราคาชุดละ 3,495 บาท ไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS

ในชุด ประกอบด้วย

 Soft Files ดังนี้

 1. หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรับแต่ง สำเนาได้
 2. ไฟล์แบบฟอร์มจำนวน 14 แบบฟอร์ม ในแบบ .xls, .doc ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที หรือจะปรับแต่งให้เข้ากับงานในองค์กรต่อไป
 3. Soft file Scanned IATF 16949:2016 (มูลค่ากว่า 6,000 บาท)
 4. Soft file มาตรฐาน ISO 9000:2015E
 5. Soft file มาตรฐาน ISO 9001:2015E

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • 2.1ชุดที่ T1เวอร์ชั่น หนังสือเล่มกระดาษ ราคาเล่มละ 1,595 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems ในชุด ประกอบด้วย 2.1.1 หนังสือเล่มกระดาษ ในเล่ม ประกอบด้วย หนังสือตามข้อ 1 ส่งทาง ไปรษรีย ืEMS 2.1...
  1,595 บาท

 • 2.2ชุดที่ T2เวอร์ชั่น อีบุ๊ค ราคาชุดละ 3,495 บาทไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS ในชุด ประกอบด้วย Soft Files ดังนี้ หนังสือ แบบ .doc, .pdf ท...
  3,495 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ตัวอย่าง Checklist

รูปหน้าปก มาตรฐาน IATF 16949:2016

 


 • ปกหน้า169492016ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  IATF 16949:2016 ระบบจัดการคุณภาพ ยานยนต์ ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด IATF 16949 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ ISO แต่ละฉบับ...

 • ปกหน้า169492016ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  IATF 16949:2016 ระบบจัดการคุณภาพ ยานยนต์ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด IATF 16949 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้ ด้ว...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสารIATF16949_2016.jpg
  ร่างชุดเอกสารระบบ IATF 16949:2016 ไทย ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการคุณภาพยานยนต์ด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องมือช่วย เพื่อลด...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบ16949_2016.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพยานยนต์ IATF 16949:2016 "พิเศษ ข้อกำหนด IATF 16949:2016 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 – 10 ครบทุกข้อ(เฉพา...

 • ปกหน้า ชุดความรู้และข้อสอบทดสอบIA16949_2016.jpg
  ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการคุณภาพยานยนต์ IATF 16949:2016 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่มีประสิทธิภา...
Visitors: 251,188