Audit checklist IATF 16949 + ISO 9001 ไทย ฉบับเข้มข้น

Audit Checklist

ISO 9001:2015 Quality Management System - Requirement

+

IATF 16949:2016 Automotive Quality Management System Standard

 1. หนังสือ checklist ที่รวมเอามาตรฐาน ISO 9001:2015 Quality Management System - Requirement + IATF 16949:2016 Automotive Quality Management System standard เข้าไว้ในฉบับเดียว
 2. สาระในฉบับ ประกอบด้วย ข้อกำหนด สรุปสาระเป็นภาษาไทยทั้ง 2 มาตรฐาน
 3. รายการตรวจที่ตรวจรายข้อกำหนด หัวข้อการตรวจที่แตกรายละเอียดการตรวจอย่างละเอียดมากกว่าข้อกำหนด
 4. สำหรับใช้ศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อทบทวน และปรับปรุงระบบจัดการปัจจุบันให้สอดคล้อง รวมถึงใช้เป็นรายการตรวจสำหรับ auditor ใช้ในการทำ internal audit

รายละเอียดหนังสือ

1) หนังสือ ประกอบด้วย

1.1 ข้อกำหนด สรุปสาระเป็นไทย ข้อ 4-10 ทั้ง ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016

1.2 รายการตรวจ ตามข้อกำหนด โดยแตกรายละเอีดเป็นภาษาไทย ทั้ง ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016

1.3 จำนวนหน้า หนากว่า 100 หน้า

1.4 ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตามสาระข้อกำหนดเวอร์ชั่นใหม่ ที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นเดิม 14 แบบฟอร์ม

 

เวอร์ชั่น และราคา

มีให้เลือก 2 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ดังนี้

2.1 ชุดที่ T1 เวอร์ชั่น หนังสือเล่มกระดาษ

ราคาเล่มละ 1,595 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems

ในชุด ประกอบด้วย

  2.1.1 หนังสือเล่มกระดาษ ในเล่ม ประกอบด้วย หนังสือตามข้อ 1

  2.1.2 CD บันทึก Soft file ดังนี้

 1. มาตรฐาน ISO 9000:2015E
 2. มาตรฐาน ISO 9001:2015E

 

2.2 ชุดที่ T2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค

ราคาชุดละ 3,495 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems

ในชุด ประกอบด้วย

  2.2.1 หนังสือ กระดาษ (ชุดที่ T1)  1 เล่ม

  2.2.2 CD บันทึก Soft Files ดังนี้

 1. หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรับแต่ง สำเนาได้
 2. ไฟล์แบบฟอร์มจำนวน 14 แบบฟอร์ม ในแบบ .xls, .doc ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที หรือจะปรับแต่งให้เข้ากับงานในองค์กรต่อไป
 3. Soft file Scanned IATF 16949:2016 (มูลค่ากว่า 6,000 บาท)
 4. Soft file มาตรฐาน ISO 9000:2015E
 5. Soft file มาตรฐาน ISO 9001:2015E

 

การชำระค่าหนังสือและค่าจัดส่ง

 • ชำระค่าหนังสือ/เอกสาร เต็มจำนวน ตามที่ระบุดังข้างต้น ชุดใดชุดหนึ่ง ที่สนใจ
 • หนังสือ/เอกสารนี้ เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซื้อ-ขาย จึงไม่ต้องบวกภาษีเพิ่ม หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
 • บัญชี เพื่อโอนค่าหนังสือ

------ นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ------

1) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-96707-6 หรือ

2) ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-79920-8 หรือ

3) ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย4ซอย22 เลขที่ 084-0-16035-6

 

การจัดส่งหนังสือ/เอกสาร

 • กรณีที่ หนังสือ/เอกสาร ชุดที่สั่งซื้อ มี Soft files ประกอบในชุด จะส่งกลับทางอีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินค่าหนังสือ/เอกสาร กลับให้ทันที
 • หนังสือ/เอกสาร ในชุด (ถ้ามี) จะจัดส่งให้ทาง EMS ตาม ชื่อ และที่อยู่ ในวันเดียวกันกับที่แจ้งการชำระเงิน หรือวันถัดไป

การสอบถาม แจ้งการ ชำระค่าหนังสือ และที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ

 • เมื่อชำระ ค่าหนังสือ/เอกสาร ฉบับนี้แล้ว ขอความกรุณา ใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้ เพื่อแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถ แจ้ง เพียงว่า ได้โอนยอดค่าหนังสือ/เอกสาร เข้าบัญชีธนาคารใด เาลาที่โอน ยอดที่โอน ซึ่งทางเราสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ เมื่อข้อมูลถูกต้อง จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป
 • กรณีที่ มีการสอบถามรายละเอียดหนังสือมาก่อนหน้าการสั่งซื้อ ท่านสามารถ ตอบกลับ ด้วยอีเมล์ที่มีการโต้ตอบกัน หรือแนบหลักฐานการโอนเงินกลับมา
 • กรณี ประสงค์ให้ ทำ "ใบเสนอราคา" กรุณา แจ้งความประสงค์ หนังสือเล่มนี้ ชุดที่ท่านต้องการ พร้อมระบุ ชื่อ และที่อยู่ เพื่อทางเราจะได้ทำเอกสารเสนอราคาของหนังสือเล่มนี้ จัดส่งกลับให้ต่อไป

การออกใบเสร็จรับเงิน

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จ
 • กรณีออกในนาม นิติบุคคล กรุณาแจ้งเลขที่ผู้เสียภาษีมาพร้อมกันด้วย

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ตัวอย่าง Checklist

รูปหน้าปก มาตรฐาน IATF 16949:2016

 


 • ปกหน้า169492016ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  IATF 16949:2016 ระบบจัดการคุณภาพ ยานยนต์ ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด IATF 16949 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ ISO แต่ละฉบับ...

 • ปกหน้า169492016ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  IATF 16949:2016 ระบบจัดการคุณภาพ ยานยนต์ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด IATF 16949 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้ ด้ว...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบ16949_2016.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพยานยนต์ IATF 16949:2016 "พิเศษ ข้อกำหนด IATF 16949:2016 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 – 10 ครบทุกข้อ(เฉพา...

 • ปกหน้า ชุดความรู้และข้อสอบทดสอบIA16949_2016.jpg
  ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการคุณภาพยานยนต์ IATF 16949:2016 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่มีประสิทธิภา...
Visitors: 143,938