Audit checklist ISO 39001:2012 ไทย ฉบับเข้มข้น

ISO 39001:2012

Road traffic Safety (RTS) Management System

Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น

แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย

มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ISO 39001:2012 สำหรับ

1. องค์กร ประสงค์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปรับระบบจัดการขององค์กร ไปสู่การรับรองระบบฯ

2. หรือ องค์กร ที่กำลังดำเนินการขอการรับรองและต้องการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงระบบจัดการปัจจุบันให้สอดคล้องกับระบบจัดการRTS ISO 39001:2012 ด้วยตนเอง

3. สำหรับ internal auditor ใช้เป็นรายการตรวจในการทำการตรวจติดตามภายใน

หนังสือ ประกอบด้วย

1.ข้อกำหนด แปลไทย ข้อ 4 - 10

2. รายการตรวจ ตามข้อกำหนด โดยละเอียด ภาษาไทย

3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 12 แบบฟอร์ม เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในองค์กร

 

เวอร์ชั่น และราคา

มีให้เลือก 3 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ดังนี้

1. ชุดที่ AO1 เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ

 1. ราคาเล่มละ 499 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย 1) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย 2) และรายการตรวจโดยละเอียด 3) ตัวอย่างแบบฟอร์ม 12 แบบฟอร์ม

 

2. ชุดที่ AO2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค

 1. ราคาชุดละ 1,299 บาท
 2. ในชุด ประกอบด้วย
  1. ไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรับแต่ง สำเนาได้
  2. และไฟล์แบบฟอร์มในแบบ .xls, .doc ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที หรือจะปรับแต่งให้เข้ากับงานในองค์กรต่อไป
  3. จัดส่งให้ทาง e-mail ที่แจ้งการชำระเงิน

 

3. ชุดที่ AO3 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค + กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก

 1. ราคาชุดละ 1,799 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. ในชุดประกอบด้วย
  1. ไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรับแต่ง สำเนาได้
  2. และไฟล์แบบฟอร์มในแบบ .xls, .doc ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที หรือจะปรับแต่งให้เข้ากับงานในองค์กรต่อไป
  3. จัดส่งให้ทาง e-mail ที่แจ้งการชำระเงิน
  4. พิเศษ
   1. Soft file รวมกฎหมาย เกี่ยวกับการจราจรทางบก
   2. Soft file การขับรถอย่างปลอดภัย และการตรวจสภาพรถ

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • 1.ชุดที่ AO1เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ ราคาเล่มละ 499 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย 1) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย 2) และรายการตรวจโดยละเอียด 3) ตัวอย่างแบบฟอร์ม...
  499 บาท

 • 2.ชุดที่ AO2เวอร์ชั่น อีบุ๊ค ราคาชุดละ 1,299 บาท ในชุด ประกอบด้วย ไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรับแต่ง สำเนาได้ และไฟล์แบบฟอร์มในแบบ .xls, .doc ที่สามารถนำไปใช้งานได้จ...
  1,299 บาท

 • 3.ชุดที่ AO3เวอร์ชั่น อีบุ๊ค + กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก ราคาชุดละ 1,799 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems ในชุดประกอบด้วย ไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรับแต่ง สำเนาได้ และไฟล...
  1,799 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้า390012012ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ISO 39001:2012 ระบบจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 39001 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ ISO...

 • ปกหน้า390012012ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO 39001:2012 ระบบจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 39001 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร39001_2012.png
  ร่างชุดเอกสารระบบ ISO 39001:2012 ไทย ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนนด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องมือ...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบข้อกำหนดISO39001_2012.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 39001:2012 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO 39001:2012 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 – 10 ครบทุกข้อ มีเฉลยท้ายเล่...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบISO39001_2012.jpg
  ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ISO 39001:2012 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่...

 • ปกหน้า390012012QuikKeyGuideRev0.jpg
  Quik Key Guide ISO 39001:2012 ข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ISO 39001:2012 ในมุมมองของ ผู้ไม่คุ้นเคยแล้ว สาระของมัน เหมือนสีต่างๆ ที่ผสมกันมั่วไปหมด เป็นสีตุ่นๆ ที่ยากจะเข้าใจ ทว่า มี...
Visitors: 251,185