Audit checklist ISO/IEC 17025:2017 ไทย ฉบับเข้มข้น

ISO/IEC 17025:2017 General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories

Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น

แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย

มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 สำหรับ

1. องค์กร ที่ได้รับการรับรองในเวอร์ชั่นก่อนหน้าแล้ว และประสงค์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปรับระบบจัดการขององค์กร ไปสู่การขอรับการรับรองอัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่นี้

2. หรือ องค์กร ที่กำลังดำเนินการขอการรับรองในเวอร์ชั่นใหม่ เป็นครั้งแรก และต้องการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงระบบจัดการปัจจุบันให้สอดคล้องกับระบบจัดการห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 ด้วยตนเอง

3. สำหรับ internal auditor ใช้เป็นรายการตรวจในการทำการตรวจติดตามภายใน

 

หนังสือ ประกอบด้วย

1.ข้อกำหนด แปลไทย ข้อ 4-8

2. รายการตรวจ ตามข้อกำหนด โดยละเอียด ภาษาไทย

3. แบบฟอร์ม ประกอบรายละเอียด 16 แบบฟอร์ม

 

เวอร์ชั่น และราคา

มีให้เลือก 3 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ดังนี้

1. ชุดที่ CE1 เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ

 1. ราคาเล่มละ 850 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย

            1) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย

            2) และรายการตรวจโดยละเอียด

            3) แบบฟอร์มประกอบ 16 แบบฟอร์ม

2. ชุดที่ CE2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค จัดส่งให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินเข้ามา

 1. ราคาชุดละ 1250 บาท
 2. ในชุด ประกอบด้วย
  1. หนังสือ และแบบฟอร์ม 16 แบบฟอร์ม ในรูปแบบ .pdf file 
  2. สามารถนำไป สำเนาแจกจ่าย ได้โดยสะดวก

3. ชุด CE3 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค .pdf และ soft file .doc จัดส่งให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินเข้ามา

 1. ราคาชุดละ 1,850 บาท
 2. ในชุด ประกอบด้วย
  1. soft file หนังสือแบบ .pdf สำหรับนำไปทำสำเนาแจกจ่ายเอง
  2. soft file หนังสือแบบ .doc สำหนับคัดลอกเนื้อหาด้านที่เป็นข้อกำหนด ไปใช้ในงานอื่นๆ และ
  3. เนื้อหาด้านที่เป็น checklist ไปใส่ลงในฟอร์ม checklist ขององค์กร ไม่ต้องพิมพ์เอง
  4. soft file แบบฟอร์ม ทั้ง 16 แบบฟอร์ม .xls , .doc เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที

การชำระค่าหนังสือและค่าจัดส่ง

 • ชำระค่าหนังสือ/เอกสาร เต็มจำนวน ตามที่ระบุดังข้างต้น ชุดใดชุดหนึ่ง ที่สนใจ
 • หนังสือ/เอกสารนี้ เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซื้อ-ขาย จึงไม่ต้องบวกภาษีเพิ่ม หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
 • บัญชี เพื่อโอนค่าหนังสือ

------ นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ------

1) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-96707-6 หรือ

2) ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-79920-8 หรือ

3) ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย4ซอย22 เลขที่ 084-0-16035-6

 

การจัดส่งหนังสือ/เอกสาร

 • กรณีที่ หนังสือ/เอกสาร ชุดที่สั่งซื้อ มี Soft files ประกอบในชุด จะส่งกลับทางอีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินค่าหนังสือ/เอกสาร กลับให้ทันที
 • หนังสือ/เอกสาร ในชุด (ถ้ามี) จะจัดส่งให้ทาง EMS ตาม ชื่อ และที่อยู่ ในวันเดียวกันกับที่แจ้งการชำระเงิน หรือวันถัดไป

การสอบถาม แจ้งการ ชำระค่าหนังสือ และที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ

 • เมื่อชำระ ค่าหนังสือ/เอกสาร ฉบับนี้แล้ว ขอความกรุณา ใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้ เพื่อแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถ แจ้ง เพียงว่า ได้โอนยอดค่าหนังสือ/เอกสาร เข้าบัญชีธนาคารใด เาลาที่โอน ยอดที่โอน ซึ่งทางเราสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ เมื่อข้อมูลถูกต้อง จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป
 • กรณีที่ มีการสอบถามรายละเอียดหนังสือมาก่อนหน้าการสั่งซื้อ ท่านสามารถ ตอบกลับ ด้วยอีเมล์ที่มีการโต้ตอบกัน หรือแนบหลักฐานการโอนเงินกลับมา
 • กรณี ประสงค์ให้ ทำ "ใบเสนอราคา" กรุณา แจ้งความประสงค์ หนังสือเล่มนี้ ชุดที่ท่านต้องการ พร้อมระบุ ชื่อ และที่อยู่ เพื่อทางเราจะได้ทำเอกสารเสนอราคาของหนังสือเล่มนี้ จัดส่งกลับให้ต่อไป

การออกใบเสร็จรับเงิน

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จ
 • กรณีออกในนาม นิติบุคคล กรุณาแจ้งเลขที่ผู้เสียภาษีมาพร้อมกันด้วย

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 142,665