Audit checklist ISO/IEC 17025:2017 ไทย ฉบับเข้มข้น

ISO/IEC 17025:2017 General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories

Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น

แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย

มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 สำหรับ

1. องค์กร ที่ได้รับการรับรองในเวอร์ชั่นก่อนหน้าแล้ว และประสงค์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปรับระบบจัดการขององค์กร ไปสู่การขอรับการรับรองอัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่นี้

2. หรือ องค์กร ที่กำลังดำเนินการขอการรับรองในเวอร์ชั่นใหม่ เป็นครั้งแรก และต้องการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงระบบจัดการปัจจุบันให้สอดคล้องกับระบบจัดการห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 ด้วยตนเอง

3. สำหรับ internal auditor ใช้เป็นรายการตรวจในการทำการตรวจติดตามภายใน

 

หนังสือ ประกอบด้วย

1.ข้อกำหนด แปลไทย ข้อ 4-8

2. รายการตรวจ ตามข้อกำหนด โดยละเอียด ภาษาไทย

3. แบบฟอร์ม ประกอบรายละเอียด 16 แบบฟอร์ม

 

เวอร์ชั่น และราคา

มีให้เลือก 3 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ดังนี้

1. ชุดที่ CE1 เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ

 1. ราคาเล่มละ 850 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย

            1) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย

            2) และรายการตรวจโดยละเอียด

            3) แบบฟอร์มประกอบ 16 แบบฟอร์ม

 

2. ชุดที่ CE2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค จัดส่งให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินเข้ามา

 1. ราคาชุดละ 1250 บาท
 2. ในชุด ประกอบด้วย
  1. หนังสือ และแบบฟอร์ม 16 แบบฟอร์ม ในรูปแบบ .pdf file 
  2. สามารถนำไป สำเนาแจกจ่าย ได้โดยสะดวก

 

3. ชุด CE3 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค .pdf และ soft file .doc จัดส่งให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินเข้ามา

 1. ราคาชุดละ 1,850 บาท
 2. ในชุด ประกอบด้วย
  1. soft file หนังสือแบบ .pdf สำหรับนำไปทำสำเนาแจกจ่ายเอง
  2. soft file หนังสือแบบ .doc สำหนับคัดลอกเนื้อหาด้านที่เป็นข้อกำหนด ไปใช้ในงานอื่นๆ และ
  3. เนื้อหาด้านที่เป็น checklist ไปใส่ลงในฟอร์ม checklist ขององค์กร ไม่ต้องพิมพ์เอง
  4. soft file แบบฟอร์ม ทั้ง 16 แบบฟอร์ม .xls , .doc เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • 1.ชุดที่ CE1เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ ราคาเล่มละ 850 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย 1) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย 2) และรายการตรวจโดยละเอียด ...
  850 บาท

 • 2.ชุดที่ CE2เวอร์ชั่น อีบุ๊คจัดส่งให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินเข้ามา ราคาชุดละ 1250 บาท ในชุด ประกอบด้วย หนังสือ และแบบฟอร์ม 16 แบบฟอร์ม ในรูปแบบ .pdf file สามารถนำไป สำเนาแจก...
  1,250 บาท

 • 3.ชุด CE3เวอร์ชั่น อีบุ๊ค .pdf และ soft file .docจัดส่งให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินเข้ามา ราคาชุดละ 1,850 บาท ในชุด ประกอบด้วย soft file หนังสือแบบ .pdf สำหรับนำไปทำสำเนาแจกจ่...
  1,850 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้า170252017หปวิเคราะห์ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ISO/IEC 17025:2017 ระบบจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และการนำไปปฏิบัติ สำหรับ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ...

 • ปกหน้า170252017หปทดสอบฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ISO/IEC 17025:2017 ระบบจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบ ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และการนำไปปฏิบัติ สำหรับ ห้องปฏิบัติการทดสอบ เท่านั้น...

 • ปกหน้า170252017หปสอบเทียบฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ISO/IEC 17025:2017 ระบบจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และการนำไปปฏิบัติ สำหรับ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เท...

 • ปกหน้า170252017ANAฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO/IEC 17025:2017 ระบบจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปปร...

 • ปกหน้า170252017TSTฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO/IEC 17025:2017 ระบบจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุก...

 • ปกหน้า170252017CALฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO/IEC 17025:2017 ระบบจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประย...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร17025_2017Ana.jpg
  ร่างชุดเอกสารระบบ ISO/IEC 17025:2017 ไทย ใช้รับรองได้ทันที สำหรับ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมี/ชีววิทยา เท่านั้น มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการ...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร17025_2017Tes.jpg
  ร่างชุดเอกสารระบบ ISO/IEC 17025:2017 ไทย ใช้รับรองได้ทันที สำหรับ ห้องปฏิบัติการทดสอบ เท่านั้น มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการห้องปฏิบัติการทดส...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร17025_2017CAL.jpg
  ร่างชุดเอกสารระบบ ISO/IEC 17025:2017 ไทย ใช้รับรองได้ทันที สำหรับ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เท่านั้น มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการห้องปฏิบัติการ...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบข้อกำหนด17025_2017.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหน...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบISOIEC17025_2017.jpg
  ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal au...

 • ปกหน้า170252017QuikKeyGuideRev0.jpg
  Quik Key Guide ISO/IEC 17025:2017 ข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ISO/IEC 17025:2017 ในมุมมองของ ผู้ไม่คุ้นเคยแล้ว สาระของมัน เหมือนสีต่างๆ ที่ผสมกันมั่วไปหมด เป็นสีตุ่นๆ ที่ยากจะเข้าใจ...
Visitors: 251,185