EG4 ISO45001:2018 Text วิธีอ่านให้เข้าใจ Level2

EG4 หนังสือในรูปแบบ .pdf file+ แบบฟอร์มทั้งหมด ฟอร์แมต .doc, .xls ราคาชุดละ 1085 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

-          เป็น อีบุ๊ค ฟอร์แมต .pdf file สาระตาม ที่ระบุใน “สาระในหนังสือเล่มนี้”

-          ไฟล์แบบฟอร์ม ทั้งหมดที่อ้างอิง ในหนังสือ ฟอร์แมต .doc, .xls

-          ไฟล์หนังสือ และแบบฟอร์มทั้งหมด จัดส่งให้ ทางอีเมล์ ที่แจ้งยืนยันการสั่งซื้อ

-          ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ ตาม ชื่อ และที่อยู่ ที่แจ้ง ยืนยันการสั่งซื้อ ทางอีเมล์

พิเศษ แถม soft file ฉบับ ภาษาอังกฤษ ฉบับแท้ มูลค่ากว่า 6,000 บาท ฟรี สำหรับประกอบ ในการฝึกอ่าน ให้เข้าใจ

 1. ISO 45001:2018 ข้อกำหนด

--------------------

การชำระค่าหนังสือและค่าจัดส่ง

 • ชำระค่าหนังสือ/เอกสาร เต็มจำนวน ตามที่ระบุ ในอีเมล์ แจ้งการสั่งซื้อ ที่ท่านได้รับ
 • หนังสือ/เอกสารนี้ เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซื้อ-ขาย จึงไม่ต้องบวกภาษีเพิ่ม หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
 • บัญชี เพื่อโอนค่าหนังสือ

------ นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ------

1) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-96707-6 หรือ

2) ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-79920-8 หรือ

3) ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย4ซอย22 เลขที่ 084-0-16035-6

 

การจัดส่งหนังสือ/เอกสาร

 • กรณีที่ หนังสือ/เอกสาร ชุดที่สั่งซื้อ มี Soft files ประกอบในชุด จะส่งกลับทางอีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินค่าหนังสือ/เอกสาร กลับให้ทันที
 • หนังสือ/เอกสาร ในชุด (ถ้ามี) จะจัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS ตาม ชื่อ และที่อยู่ ในวันเดียวกันกับที่แจ้งการชำระเงิน หรือวันถัดไป

การสอบถาม แจ้งการ ชำระค่าหนังสือ และที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ

 • เมื่อชำระ ค่าหนังสือ/เอกสาร ฉบับนี้แล้ว ขอความกรุณา แจ้งกลับ ในอีเมล์ รายการสั่งซื้อ ที่ท่านได้รับในครั้งแรก เพื่อแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถ แจ้ง เพียงว่า ได้โอนยอดค่าหนังสือ/เอกสาร เข้าบัญชีธนาคารใด เาลาที่โอน ยอดที่โอน ซึ่งทางเราสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ เมื่อข้อมูลถูกต้อง จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป หรือแนบหลักฐานการโอนเงินกลับมา
 • กรณี ประสงค์ให้ ทำ "ใบเสนอราคา" กรุณา แจ้งความประสงค์ หนังสือเล่มนี้ ชุดที่ท่านต้องการ พร้อมระบุ ชื่อ และที่อยู่ องค์กร เพื่อทางเราจะได้ทำเอกสารเสนอราคาของหนังสือเล่มนี้ จัดส่งกลับให้ต่อไป

การออกใบเสร็จรับเงิน

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จ
 • กรณีออกในนาม นิติบุคคล กรุณาแจ้งเลขที่ผู้เสียภาษีมาพร้อมกันด้วย

 

คลิ๊ก "สั่งซื้อ" เพื่อดำเนินการสั่งซื้อต่อไป หรือ เลือกหนังสืออื่นๆ ต่อไป

1,085 บาท
จำนวน:

 • EG1 หนังสือเล่มกระดาษ 4 สี ราคาเล่มละ 785 บาท (รวมค่าจัดส่ง) - หนังสือเล่มกระดาษ สาระตาม ที่ระบุใน “สาระในหนังสือเล่มนี้” - จัดส่งให้ พร้อมใบเสร็จรับเงิน ตามชื่อ และที่...
  785 บาท

 • EG2 หนังสือในรูปแบบ .pdf file ราคาเล่มละ 825 บาท (รวมค่าจัดส่ง) - เป็น อีบุ๊ค ฟอร์แมต .pdf file สาระตาม ที่ระบุใน “สาระในหนังสือเล่มนี้” จัดส่งให้ ทางอีเมล์ ที่แจ้งยืนย...
  825 บาท

 • EG3 หนังสือเล่มกระดาษ + แบบฟอร์มทั้งหมด ฟอร์แมต .doc, .xls ราคาชุดละ 985 บาท (รวมค่าจัดส่ง) - หนังสือเล่มกระดาษ สาระตาม ที่ระบุใน “สาระในหนังสือเล่มนี้” - ไฟล์แบบฟอร์ม ...
  985 บาท
Visitors: 171,077