AU1 ISO13485:2016 Test Requirement

ชุด AU1 หนังสือเล่มกระดาษ เล่มละ 613 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

1. หนังสือเล่มกระดาษ ปก 4 สี

2. ในเล่ม สาระ ประกอบด้วย

 • ข้อสอบทดสอบ ครบทุกข้อกำหนด 4 - 8
 • เฉลยพร้อมระบุเหตุผล
 • และข้อกำหนด ISO 13485:2016 แปลไทย ที่คำแปลสอดคล้องกับคำถามข้อสอบ

3. จัดส่งทาง ไปรษณีย์ EMS พร้อมใบเสร็จ

--------------------

การชำระค่าหนังสือและค่าจัดส่ง

 • ชำระค่าหนังสือ/เอกสาร เต็มจำนวน ตามที่ระบุ ในอีเมล์ แจ้งการสั่งซื้อ ที่ท่านได้รับ
 • หนังสือ/เอกสารนี้ เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซื้อ-ขาย จึงไม่ต้องบวกภาษีเพิ่ม หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
 • บัญชี เพื่อโอนค่าหนังสือ

------ นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ------

1) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-96707-6 หรือ

2) ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-79920-8 หรือ

3) ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย4ซอย22 เลขที่ 084-0-16035-6

 

การจัดส่งหนังสือ/เอกสาร

 • กรณีที่ หนังสือ/เอกสาร ชุดที่สั่งซื้อ มี Soft files ประกอบในชุด จะส่งกลับทางอีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินค่าหนังสือ/เอกสาร กลับให้ทันที
 • หนังสือ/เอกสาร ในชุด (ถ้ามี) จะจัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS ตาม ชื่อ และที่อยู่ ในวันเดียวกันกับที่แจ้งการชำระเงิน หรือวันถัดไป

การสอบถาม แจ้งการ ชำระค่าหนังสือ และที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ

 • เมื่อชำระ ค่าหนังสือ/เอกสาร ฉบับนี้แล้ว ขอความกรุณา แจ้งกลับ ในอีเมล์ รายการสั่งซื้อ ที่ท่านได้รับในครั้งแรก เพื่อแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถ แจ้ง เพียงว่า ได้โอนยอดค่าหนังสือ/เอกสาร เข้าบัญชีธนาคารใด เาลาที่โอน ยอดที่โอน ซึ่งทางเราสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ เมื่อข้อมูลถูกต้อง จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป หรือแนบหลักฐานการโอนเงินกลับมา
 • กรณี ประสงค์ให้ ทำ "ใบเสนอราคา" กรุณา แจ้งความประสงค์ หนังสือเล่มนี้ ชุดที่ท่านต้องการ พร้อมระบุ ชื่อ และที่อยู่ องค์กร เพื่อทางเราจะได้ทำเอกสารเสนอราคาของหนังสือเล่มนี้ จัดส่งกลับให้ต่อไป

การออกใบเสร็จรับเงิน

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จ
 • กรณีออกในนาม นิติบุคคล กรุณาแจ้งเลขที่ผู้เสียภาษีมาพร้อมกันด้วย

 

คลิ๊ก "สั่งซื้อ" เพื่อดำเนินการสั่งซื้อต่อไป หรือ เลือกหนังสืออื่นๆ ต่อไป

613 บาท
จำนวน:

 • ชุด AU2 Soft file PDF ราคาชุดละ 793 บาท สำหรับองค์กร นำไปพิมพ์เพื่อใช้ทดสอบ พนักงาน จำนวนมาก สะดวก ไม่ต้องพิมพ์ข้อสอบเอง 1. สาระ เช่นเดียวกับชุด AU1 2. ในชุด มีไฟล์ PDF ข้อสอบ เฉล...
  793 บาท

 • ชุด AU3 Soft file .doc ราคาชุดละ 973 บาท สำหรับองค์กร สามารถนำไป ตัดต่อเพิ่มเติม ลดข้อ เพื่อเหมาะสมสำหรับการนำไปอบรม ทดสอบ พนักงานจำนวนมาก 1. สาระ เช่นเดียวกับชุด AU1 2. ในชุด มีไฟ...
  973 บาท
Visitors: 171,078