KOT14001

มาตรฐานไทย ๑๔๐๐๑ – ระบบจัดการสังคมกตัญญูรู้คุณ - ข้อกำหนด

KOT 14001- Grateful society management systems - Requirements

มาตรฐานไทย ๑๔๐๐๑ – ระบบจัดการสังคมกตัญญูรู้คุณ– ข้อกำหนด (KOT 14001) เพื่อส่งเสริมการสร้าง ความตระหนักถึงความกตัญญูรู้คุณ ของสมาชิกสังคม เพื่อสร้างโอกาส ให้ตน ในฐานะ ผู้มีอารยธรรม

ข้อกำหนด ของ KOT 14001 เป็นสาระเชิงระบบจัดการ ให้ ผู้นำสังคม บัญชาการ ในการ สร้าง นำไปปฏิบัติ คงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในการสร้าง ความตระหนักถึง ความกตัญญูรู้คุณ ให้สมาชิกในสังคม รวมถึง การรับรู้ บริบท ทั้งภายนอก และภายใน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประเมินความเสี่ยง และ โอกาส ในการ ประเมิน และ สร้าง ให้เกิดความตระหนักถึง ความกตัญญูรู้คุณ ที่จำเป็น ให้แก่ สมาชิกของสังคม

 

หลักการและแนวคิด

ดู หลักการและแนวคิดของ มาตรฐานไทย

วัตถุประสงค์(purpose)ของ KOT 14001

 1. เพื่อ ส่งเสริม สังคม ให้ ดำเนินการสร้าง ความตระหนักถึง ความกตัญญูรู้คุณ ของสมาชิกในสังคม เป็น องค์ประกอบที่ 2 ใน องค์ประกอบ 4 ของการคงรักษา ปัจจัย 4 ของ มนุษย์ ใน สังคม
 2. เป็นแนวทาง ในการสร้าง ระบบจัดการ สังคมกตัญญูรู้คุณ แก่ สมาชิก ในสังคม
 3. เป็นแนวทางแก่ ผู้นำสังคม ในการ สร้าง นำไปปฏิบัติ คงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระบบจัดการสังคมกตัญญูรู้คุณ

 

การนำไปใช้(applicability)

 1. มาตรฐาน KOT 14001 สามารถ นำไปใช้ ในสังคมครอบครับ ไปจนถึง ชุมชน องค์กร โดยไม่จำกัด ขนาด และจำนวน สมาชิกสังคม
 2. มาตรฐาน KOT 14001 ไม่ได้ตั้งใจให้นำไป ทดแทน หลักปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมาย วัฒนธรรม ค่านิยม ที่สังคม ต้องปฏิบัติตาม ทว่า สามารถ บูรณาการKOT 45001 เข้ากัน เพื่อเสริมการจัดการ อย่างเป็นระบบ ให้เกิดการ คงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ของระบบจัดการ เดิม

 

บรรทัดฐานอ้างอิง(normative reference) ของ KOT 14001

KOT 14001 อ้างอิง โครงสร้างข้อกำหนด มาจาก ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีอิทธิพล ต่อ สังคมองค์กร มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 จนกล่าวได้ว่า เป็นมาตรฐาน ระบบจัดการแม่แบบ ที่มาตรฐานระบบจัดการอื่นๆ อ้างอิง และ ปรับโครงสร้าง สาระข้อกำหนด ตามอย่าง

โครงสร้าง สาระข้อกำหนด ของ KOT 14001 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ส่วนการจัดการสังคมโดยรวม และ 2) ส่วนการสร้างสังคมกตัญญูรู้คุณ ได้กำหนด ให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้ง สังคมขนาด อนุภาค เช่น สังคมครอบครัว จนถึง สังคม ขนาดใหญ่ขึ้น อาทิ ชุมชน องค์กร (บริษัท ชมรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ)

ประโยชน์ ที่จะได้ จากการที่ KOT 14001 อ้างอิง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 คือ ผู้ที่มี ประสบการณ์กับ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จะสามารถ เข้าใจ สาระข้อกำหนด ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ เป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้าง ระบบ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ในสังคม ได้อย่างมีประสิทธิผล ขณะเดียวกัน ผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์กับ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ทว่า มีความรู้ และประสบการณ์กับ KOT 14001 จะสามารถ ทำความเข้าใจ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ได้ในเวลาอันสั้น ด้วยเหตุผลที่ โครงสร้างสาระข้อกำหนด มีความคล้ายคลึงกัน เมื่อต้อง ประกอบอาชีพ ในสังคมอื่น ที่นำเอา ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ไปปฏิบัติ อันเป็นการเพิ่มโอกาส การสร้างสมรรถนะ ใหม่ โดย ปริยาย

 

ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ด้านล่าง

 


 • ปัจจัย30.jpg
  ความกตัญญูรู้คุณ บทนำ ออกตัว 1.1. ผู้เขียน ขอออกตัวไว้ก่อนว่า ณ เวลาที่เขียนนี้ ผู้เขียน ได้เขียนขึ้นจากการสรุปรวบยอดความคิด ซึ่งสารสนเทศ ที่มานั้น อาจมาจาก แหล่งอื่นๆ ที่ผู้เขี...

 • ปัจจัย31.jpg
  ความกตัญญูรู้คุณ การได้รับ(receiving) องค์ประกอบ3 - การได้รับ การรับรู้ว่า ได้รับ 1.1. เป็น สิ่งสำคัญ สำหรับมนุษย์ ผู้ที่มีอารยะ เท่านั้น จึงจะตระหนักในกรณีนี้ 1.2. ยังอาจขึ้น...

 • ปัจจัย32.jpg
  ความกตัญญูรู้คุณ การสำนึก(realization) การประเมิน ระดับบุญคุณจากการให้นั้น(index of gratitude) การเกิดสำนึกในบุญคุณจากการได้รับ กล่าวได้ว่า เกิดขึ้นในหมู่อารยชนเท่านั้น ผู้ใดสา...

 • ปัจจัย33.jpg
  ความกตัญญูรู้คุณ การตอบแทน(reciprocation) ไม่มีอะไร ที่เราได้มา ฟรี แม้ ผู้ให้ ไม่ได้กล่าวว่า เขา ต้องเสียอะไร เพื่อให้เรา มันย่อมต้องมีที่เขาต้องสละ เพื่อที่จะให้แก่ ผู้รับ ดั...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

ท่าน สามารถมีส่วนร่วมใน พันธกิจ การสร้างและเผยแพร่

มาตรฐานไทย(KOT Standards)

KOT14001

 

     บุคคล/องค์กร สามารถ ร่วมกับเรา ในพันธกิจ การ สร้าง และเผยแพร่ KOT Standards และเอกสารประกอบ ต่อๆไปๆ หรือ ท่านได้นำไปใช้อ้างอิงแล้ว และเห็นว่า มีประโยชน์ แก่ สังคม ของท่าน อยากจะตอบแทนเรา

   

สแกน QR Code บัญชี Prompt PAY เบอร์โทรศัพท์ 0618859899 นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์


    

กรุณาแจ้งให้เราทราบ โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ด้านล่างนี้

     สำหรับ บุคคล ที่กรุณา สนับสนุนพันธกิจเรา ตั้งแต่ 10 000 บาท กรุณาแจ้ง ชื่อ และนามสกุล และurl เว็บไซท์ หรือ
เพจโซเชียล ของท่าน เราจะนำลงประกาศ ในหน้านี้ ที่ด้านล่าง ให้ทราบโดยทั่วไป

     สำหรับ องค์กร ที่กรุณา สนับสนุนพันธกิจของเรา ตั้งแต่ 20 000 บาท กรุณาแจ้ง นามองค์กร และurl เว็บไซท์ และ
เพจโซเชียล ของท่าน และ ส่งภาพโลโก้องค์กรของท่าน มาที่

e-mail: kingdomofthailand.consulting@gmail.com

เราจะนำลงประกาศ ในหน้านี้ ที่ด้านล่าง ให้ทราบโดยทั่วไป

ขอขอบพระคุณท่าน ล่วงหน้า มา ณ ที่นี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้าKOT9001.jpg
  มาตรฐานไทย ๙๐๐๑ – ระบบจัดการสังคมสมรรถนะ - ข้อกำหนด KOT 9001- Competency society management systems - Requirements มาตรฐานไทย ๙๐๐๑ – ระบบจัดการสังคมสมรรถนะ– ข้อกำ...

 • ปกหน้าKOT45001.jpg
  มาตรฐานไทย ๔๕๐๐๑– ระบบจัดการสังคมรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย - ข้อกำหนด KOT 45001- Security and safety society management systems - Requirements มาตรฐานไทย ๔๕๐๐๑ – ร...

 • ปกหน้าKOT50001.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 238,458