KOT45001

มาตรฐานไทย ๔๕๐๐๑ – ระบบจัดการสังคมรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย - ข้อกำหนด

KOT 45001-  Security and safety society management systems - Requirements

มาตรฐานไทย ๔๕๐๐๑ – ระบบจัดการสังคมรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย – ข้อกำหนด (KOT 45001) เพื่อส่งเสริมการสร้าง การรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย ของสมาชิกสังคม เพื่อพลานามัย ที่ดี

ข้อกำหนด ของ KOT 45001 เป็นสาระเชิงระบบจัดการ ให้ ผู้นำสังคม บัญชาการ ในการ สร้าง นำไปปฏิบัติ คงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในการสร้าง การรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย รวมถึงการตระหนักถึง ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ให้สมาชิกในสังคม รวมถึง สังคมประเทศ และโลก โดยรวม ให้เป็นพื้นที่ ที่ มีความปลอดภัย

 

หลักการและแนวคิด

ดู หลักการและแนวคิดของ มาตรฐานไทย

วัตถุประสงค์(purpose)ของ KOT 14001

 1. เพื่อ ส่งเสริม สังคม ให้ ดำเนินการสร้าง ความตระหนักถึง การรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย ของสมาชิกในสังคม เป็น องค์ประกอบที่ 3 ใน องค์ประกอบ 4 ของการคงรักษา ปัจจัย 4 ของ มนุษย์ ใน สังคม
 2. เป็นแนวทาง ในการสร้าง ระบบจัดการ สังคมการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยแก่ สมาชิก ในสังคม
 3. เป็นแนวทางแก่ ผู้นำสังคม ในการ สร้าง นำไปปฏิบัติ คงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย

การนำไปใช้(applicability)

 1. มาตรฐาน KOT 45001 สามารถ นำไปใช้ ในสังคมครอบครับ ไปจนถึง ชุมชน องค์กร โดยไม่จำกัด ขนาด และจำนวน สมาชิกสังคม
 2. มาตรฐาน KOT 45001 ไม่ได้ตั้งใจให้นำไป ทดแทน หลักปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมาย วัฒนธรรม ค่านิยม ที่สังคม ต้องปฏิบัติตาม ทว่า สามารถ บูรณาการ KOT 45001 เข้ากัน เพื่อเสริมการจัดการ อย่างเป็นระบบ ให้เกิดการ คงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ของระบบจัดการ เดิม

 

บรรทัดฐานอ้างอิง(normative reference) ของ KOT 45001

KOT 45001 อ้างอิง โครงสร้างข้อกำหนด มาจาก ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ฯลฯ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีอิทธิพล ต่อ สังคมองค์กร มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 จนกล่าวได้ว่า เป็นมาตรฐาน ระบบจัดการแม่แบบ ที่มาตรฐานระบบจัดการอื่นๆ อ้างอิง และ ปรับโครงสร้าง สาระข้อกำหนด ตามอย่าง

โครงสร้าง สาระข้อกำหนด ของ KOT 45001 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ส่วนการจัดการสังคมโดยรวม และ 2) ส่วนการสร้างสังคมรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย ได้กำหนด ให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้ง สังคมขนาด อนุภาค เช่น สังคมครอบครัว จนถึง สังคม ขนาดใหญ่ขึ้น อาทิ ชุมชน องค์กร (บริษัท ชมรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ)

ประโยชน์ ที่จะได้ จากการที่ KOT 45001 อ้างอิง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และ ฯลฯ คือ ผู้ที่มี ประสบการณ์กับ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และ ฯลฯ จะสามารถ เข้าใจ สาระข้อกำหนด ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ เป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้าง ระบบ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ในสังคม ได้อย่างมีประสิทธิผล ขณะเดียวกัน ผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์กับ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ทว่า มีความรู้ และประสบการณ์กับ KOT 45001 จะสามารถ ทำความเข้าใจ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และ ฯลฯ ได้ในเวลาอันสั้น ด้วยเหตุผลที่ โครงสร้างสาระข้อกำหนด มีความคล้ายคลึงกัน เมื่อต้อง ประกอบอาชีพ ในสังคมอื่น ที่นำเอา ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และ ฯลฯ ไปปฏิบัติ อันเป็นการเพิ่มโอกาส การสร้างสมรรถนะ ใหม่ โดย ปริยาย

 

ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ด้านล่าง

 


 • SS.jpg
  ยกมาจาก ภาคผนวก ก KOT 45001:2064 ก.1. บทนำ การมีพลามัยที่ดี เป็นที่ ปรารถนา ของทุกปัจเจก มันคือ เป้าหมาย ของ การมีชีวิต ที่เป็น คำตอบ สุดท้าย ของ ความพยายาม และการอ้างเหตุผล ทั้งป...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

ท่าน สามารถมีส่วนร่วมใน พันธกิจ การสร้างและเผยแพร่

มาตรฐานไทย(KOT Standards)

KOT45001

 

     บุคคล/องค์กร สามารถ ร่วมกับเรา ในพันธกิจ การ สร้าง และเผยแพร่ KOT Standards และเอกสารประกอบ ต่อๆไปๆ หรือ ท่านได้นำไปใช้อ้างอิงแล้ว และเห็นว่า มีประโยชน์ แก่ สังคม ของท่าน อยากจะตอบแทนเรา

    

สแกน QR Code บัญชี Prompt PAY เบอร์โทรศัพท์ 0618859899 นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์


    

กรุณาแจ้งให้เราทราบ โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ด้านล่างนี้

     สำหรับ บุคคล ที่กรุณา สนับสนุนพันธกิจเรา ตั้งแต่ 10 000 บาท กรุณาแจ้ง ชื่อ และนามสกุล และurl เว็บไซท์ หรือ
เพจโซเชียล ของท่าน เราจะนำลงประกาศ ในหน้านี้ ที่ด้านล่าง ให้ทราบโดยทั่วไป

     สำหรับ องค์กร ที่กรุณา สนับสนุนพันธกิจของเรา ตั้งแต่ 20 000 บาท กรุณาแจ้ง นามองค์กร และurl เว็บไซท์ และ
เพจโซเชียล ของท่าน และ ส่งภาพโลโก้องค์กรของท่าน มาที่

e-mail: kingdomofthailand.consulting@gmail.com

เราจะนำลงประกาศ ในหน้านี้ ที่ด้านล่าง ให้ทราบโดยทั่วไป

ขอขอบพระคุณท่าน ล่วงหน้า มา ณ ที่นี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้าKOT9001.jpg
  มาตรฐานไทย ๙๐๐๑ – ระบบจัดการสังคมสมรรถนะ - ข้อกำหนด KOT 9001- Competency society management systems - Requirements มาตรฐานไทย ๙๐๐๑ – ระบบจัดการสังคมสมรรถนะ– ข้อกำ...

 • ปกหน้าKOT14001.jpg
  มาตรฐานไทย ๑๔๐๐๑– ระบบจัดการสังคมกตัญญูรู้คุณ - ข้อกำหนด KOT 14001- Grateful society management systems - Requirements มาตรฐานไทย ๑๔๐๐๑ – ระบบจัดการสังคมกตัญญูรู้คุณ&nd...

 • ปกหน้าKOT50001.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 238,456