ข้อกำหนด Eng-thai ISO 15190:2020

ข้อกำหนด Eng-ไทย

ISO 15190: 2020

Medical laboratories — Requirements for safety

 

ผู้ที่กำลังมองหา ข้อกำหนด ISO 15190:2020 ฉบับแปลไทย ด้วยเหตุที่ ภาษาอังกฤษ ไม่แข็งแรง แต่ ก็ต้องการ ภาษาอังกฤษ รวมอยู่ด้วยกัน เพื่ออ้างอิง เวลา ที่เกิดความสับสน

ข้อกำหนด แปลไทย พร้อมด้วย ภาษาอังกฤษ ฉบับนี้ ช่วยให้ สามารถเข้าใจ ข้อกำหนดอย่างถูกต้อง เนื่องจาก คำศัพทื ในภาษาอังกฤษ ของข้อกำหนด ทุกคำ มีความหมาย เช่น inspection, test, verify เมื่อแปลเป็น ภาษาไทย หลายๆสำนัก มักแปลเป้น คำเดียวกัน คือ ตรวจสอบ หรือ ทดสอบ ซึ่ง ผลที่ตามมา คือ ความหมายจริงๆ เปลี่ยนไป ผลกระทบ คือ เกิดความผิดพลาด ในการ นำเอาไป ตั้งระบบการปฏิบัติงาน

ข้อกำหนด แปลไทย ของ www.kingdomofthailand.consulting คำนืยาม และคำแปลความหมาย ตามศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อ ให้ ผู้อ่าน สามารถ เข้าใจ ความหมายจริงๆ ของ คำๆนั้น

 

รูปแบบ

ขนาดเล่ม: A4

จำนวนหน้า: กว่า 150 หน้า

 

รายละเอียดในเล่ม

แปลข้อกำหนด ข้อ 4 ถึง 19 ข้อย่อยครบทุกข้อ ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย

มีข้อกำหนด ภาษาอังกฤษ วางสลับ (ส่วนนี้ อ้างอิงมา เพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจ ไม่ได้จำหน่าย)

 

ชุด และราคาจำหน่าย

มีจำหน่าย เป็น 3 ชุด เพื่อ ให้เลือกตามความต้องการ และลักษณะการนำไปใช้งาน

 

1) ชุด CU1 ราคา 1,301 บาท (ราคารวมค่าจัดส่ง)

 • เป็นหนังสือเล่มกระดาษ จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS พร้อม ใบเสร็จรับเงิน ตาม ชื่อ-ที่อยู่ที่แจ้ง หลังการยืนยันการสั่งซื้อ

 

2) ชุด CU2 ราคา 1,401 บาท

 • pdf file
 • สำหรับ ผู้ที่ต้องการ นำไป สำเนาแจกจ่ายเอง หรือ สะดวกต่อการเก็บ และเรียกใช้งาน
 • จัดส่งให้ทันที แนบไฟล์กลับทางอีเมล์ ที่ยืนยันการสั่งซื้อ
 • ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS

 

3) ชุด CU3 ราคา 1,501 บาท

 • MS Word .doc file
 • สำหรับ ผู้ที่ ต้องการ นำไปใช้งาน ในการทำเอกสารอื่นๆ โดยไม่ต้องพิมพ์เอง หรือ สำเนาแจกจ่ายเอง
 • จัดส่งให้ทันที แนบไฟล์กลับทางอีเมล์ ที่ยืนยันการสั่งซื้อ
 • ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • ชุด CU1 ราคา 1,301 บาท (ราคารวมค่าจัดส่ง) เป็นหนังสือเล่มกระดาษ จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS พร้อม ใบเสร็จรับเงิน ตาม ชื่อ-ที่อยู่ที่แจ้ง หลังการยืนยันการสั่งซื้อ ------------------...
  1,301 บาท

 • ชุด CU2 ราคา 1,401 บาท pdf file สำหรับ ผู้ที่ต้องการ นำไป สำเนาแจกจ่ายเอง หรือ สะดวกต่อการเก็บ และเรียกใช้งาน จัดส่งให้ทันที แนบไฟล์กลับทางอีเมล์ ที่ยืนยันการสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเง...
  1,401 บาท

 • ชุด CU3 ราคา 1,501 บาท MS Word .doc file สำหรับ ผู้ที่ ต้องการ นำไปใช้งาน ในการทำเอกสารอื่นๆ โดยไม่ต้องพิมพ์เอง หรือ สำเนาแจกจ่ายเอง จัดส่งให้ทันที แนบไฟล์กลับทางอีเมล์ ที่ยืนยันก...
  1,501 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร15190_2020.jpg
  ร่างชุดเอกสารระบบ ISO 15190:2020 ไทย ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการ ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้วยตัวเอง แต่อย...

 • ปกหน้าISO-15190-2020 Audit Checklist THAI แบบเข้มข้นRev0.jpg
  ISO 15190:2020 Medical laboratories — Requirements for safety Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำ...
Visitors: 251,185