ร่างชุดเอกสารระบบ ISO/IEC 29110-4-1:2018 ใช้รับรองได้ทันที

ร่างชุดเอกสารระบบ ISO/IEC 29110-4-1:2018 ไทย ใช้รับรองได้ทันที

มาแล้วตามคำเรียกร้อง

สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการโปรไฟล์วงจรชีวิต ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำหรับองค์กรขนาดเล็กมากด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องมือช่วย เพื่อลดเวลา และความยุ่งยากในการจัดทำเอกสารตามข้อกำหนดระบบจัดการฯ ISO/IEC 29110-4-1:2018

ทาง www.kingdomofthailand.consulting ได้จัดเตรียมชุดเอกสาร ที่พรั่งพร้อมด้วย สาระขั้นตอนการปฏิบัติ สำหรับองค์กร ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO/IEC 29110-4-1:2018 ให้นำไปศึกษา และปรับแต่งสาระบางส่วนให้เหมาะกับองค์กรท่าน และแบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ .xls, .doc สำหรับใช้งานได้ทันที

นอกจากนี้ ยังมีชุดบริการพิเศษ ให้คำปรึกษา ระหว่างที่ดำเนินการปรับแต่ง เอกสารให้เหมาะสมกับองค์กร การนำไปปฏิบัติ และขอการรับรอง

ร่างเอกสารในชุด: ประกอบด้วย

 1. คู่มือระบบ ที่รวมข้อกำหนด ISO/IEC 29110-4-1:2018 และ ISO/IEC 12207:2008 ที่อ้างอิงถึง ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ .doc และอ้างอิงไปยังเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติ
 2. เอกสารขั้นตอนปฏิบัติ จัดทำขึ้น ประมาณ 12 ฉบับ แยกเป็นเรื่องๆ ตามข้อกำหนด ในรูปแบบไฟล์ .doc
 3. แบบฟอร์มต่างๆ ที่ประกอบกับสาระตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติ ในรูปแบบไฟล์ .xls, .doc พร้อมใช้งาน นำไปปรับแต่งและใช้งานได้ทันที จำนวนประมาณ 20 แบบฟอร์ม อาทิ แบบกำหนดความเสี่ยงและโอกาส แบบการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการ ฯลฯ
 4. เอกสารประกาศต่างๆ ที่ประกอบกับสาระตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติ แผนงาน ฯลฯ

เอกสารเหล่านี้ สามารถนำไปปรับแต่งบางส่วนให้เหมาะสมกับกิจกรรมขององค์กร ศึกษาทำความเข้าใจ นำไปปฏิบัติ และขอการรับรองได้ ช่วยลดระยะเวลาการจัดทำเอกสารเอง

 

รูปแบบ และราคาจำหน่าย มีให้เลือก 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง)

1. ชุดที่ FQ1 เริ่มต้น พิมพ์เป็นกระดาษทั้งชุด

 1. ราคาชุดละ 11,489 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. สำหรับการศึกษาในเบื้องต้น หรือเป็นต้นแบบเพื่อทำเอกสารเอง
 3. ประกอบด้วยเอกสารทั้ง 4 รายการข้างต้น

 

2. ชุดที่ FQ2 ทำระบบเอง ไฟล์ทั้งหมดในรูปแบบ .xls, .doc

 1. ราคาชุดละ 13,489 บาท ไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS
 2. สำหรับพร้อมนำไปปรับใช้ในองค์กร เตรียมขอการรับรอง
 3. พิเศษ ฟรี ISO/IEC 29110-4-1:2018 Audit Checklist ไทย ฉบับเข้มข้น ชุดที่ FR2 (ดูรายละเอียด ที่นี่ )

 

3. ชุดที่ FQ3 พร้อมคำปรึกษา (ชุดที่ FQ2 + บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์/อีเมล์)

 1. ราคาชุดละ 23,489 บาท ไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน และรับรองการให้คำปรึกษา จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS
 2. สำหรับองค์กรที่ปรารถนาจะนำไปปรับใช้ในองค์กร เตรียมขอการรับรอง และต้องการให้มั่นใจว่าดำเนินการได้ถูกต้องจริง
 3. รวมบริการให้คำปรึกษาทาง โทรศัพท์/อีเมล์ ฟรี ไม่จำกัด จนกว่าจะได้รับการรับรอง
 4. พิเศษ ประกัน อัตราค่าบริการที่ปรึกษาเพียง 4,500 บาท/วัน (ไม่รวมค่าเดินทาง) กรณีต้องการให้ที่ปรึกษาเข้าไปให้คำปรึกษา เป็นครั้งๆไป(ชำระค่าที่ปรึกษา+ค่าเดินทาง ณ วันที่เข้าไปบริการเมื่อสิ้นสุดในแต่ละวัน)

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้

 

 


 • 1.ชุดที่ FQ1 เริ่มต้นพิมพ์เป็นกระดาษทั้งชุด ราคาชุดละ 11,489บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems สำหรับการศึกษาในเบื้องต้น หรือเป็นต้นแบบเพื่อทำเอกสารเอง ประกอบด้วยเอกสารทั้ง 4 รายการข้างต้น -...
  11,489 บาท

 • 2.ชุดที่ FQ2 ทำระบบเอง ไฟล์ทั้งหมดในรูปแบบ .xls, .doc ราคาชุดละ 13,489 บาท ไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS สำหรับพร้อมนำไปปรับใช้ในองค์กร เ...
  13,489 บาท

 • 3.ชุดที่ FQ3 พร้อมคำปรึกษา(ชุดที่ FQ2 + บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์/อีเมล์) ราคาชุดละ 23,489 บาท ไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน และรับรองการให้คำปรึกษา จัดส่งให้ทาง ไ...
  23,489 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 251,188