Audit checklist ISO/IEC 17024:2012 ไทย ฉบับเข้มข้น

ISO/IEC 17024:2012

Conformity assessment — General requirements for bodies

operating certification of persons

Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น

แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย

มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการหน่วยตรวจ ISO/IEC 17024:2012 สำหรับ

1. องค์กร ที่ได้รับการรับรองในเวอร์ชั่นก่อนหน้าแล้ว และประสงค์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปรับระบบจัดการขององค์กร ไปสู่การขอรับการรับรองอัพเกรด เป็นเวอร์ชั่นใหมนี้

2. หรือ องค์กร ที่กำลังดำเนินการขอการรับรองในเวอร์ชั่นใหม่ เป็นครั้งแรก และต้องการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงระบบจัดการปัจจุบันให้สอดคล้องกับระบบจัดการหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020:2012 ด้วยตนเอง

3. สำหรับ internal auditor ใช้เป็นรายการตรวจในการทำการตรวจติดตามภายใน

หนังสือ ประกอบด้วย

1.ข้อกำหนด แปลไทย ข้อ 4-10

2. รายการตรวจ ตามข้อกำหนด โดยละเอียด ภาษาไทย

3. แบบฟอร์ม เอกสารแนบ ประกอบเนื้อหา checklist เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ประมาณ 10 แบบฟอร์ม

 

เวอร์ชั่น และราคา

มีให้เลือก 3 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ดังนี้

1. ชุดที่ GD1 เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ

 1. ราคาเล่มละ 1,079 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย

            1) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย

            2) และรายการตรวจโดยละเอียด

            3) เอกสารแนบ ประมาณ 10 แบบฟอร์ม

 

2. ชุดที่ GD2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค จัดส่งให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินเข้ามา

 1. ราคาชุดละ 1,259 บาท
 2. ในชุด ประกอบด้วย
  1. หนังสือ ในรูปแบบ .pdf file สาระเช่นเดียวกับชุด GD1
  2. สามารถนำไป สำเนาแจกจ่าย ได้โดยสะดวก

 

3. ชุด GD3 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค .pdf และ soft file .doc จัดส่งให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินเข้ามา

 1. ราคาชุดละ 1,859 บาท
 2. ในชุด ประกอบด้วย
  1. soft file แบบ .pdf สำหรับนำไปทำสำเนาแจกจ่ายเอง
  2. soft file แบบ .doc สำหนับคัดลอกเนื้อหาด้านที่เป็นข้อกำหนด ไปใช้ในงานอื่นๆ และ
  3. เนื้อหาด้านที่เป็น checklist ไปใส่ลงในฟอร์ม checklist ขององค์กร ไม่ต้องพิมพ์เอง
  4. soft file ประมาณ 10 เอกสารแนบ เพื่อนำไปใช้งาน ในการนำไปปฏิบัติ

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • 1. ชุดที่ GD1 เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ ราคาเล่มละ 1,079 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย 1) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย 2) และรายการตรวจโดยละเอียด ...
  1,079 บาท

 • 2. ชุดที่ GD2 เวอร์ชั่น อีบุ๊คจัดส่งให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินเข้ามา ราคาชุดละ 1,259 บาท ในชุด ประกอบด้วย หนังสือ ในรูปแบบ .pdf file สาระเช่นเดียวกับชุด GD1 สามารถนำไป สำเนา...
  1,259 บาท

 • 3. ชุด GD3 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค .pdf และ soft file .docจัดส่งให้ทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินเข้ามา ราคาชุดละ 1,859 บาท ในชุด ประกอบด้วย soft file แบบ .pdf สำหรับนำไปทำสำเนาแจกจ่ายเอง...
  1,859 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้า170242012ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO/IEC 17024:2012 ระบบจัดการหน่วย รับรองบุคคลากร ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17024 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุ...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร17024_2012.jpg
  ร่างชุดเอกสารระบบ ISO/IEC 17024:2012 ไทย ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการหน่วยรับรองบุคลากร ด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องมือช่ว...
Visitors: 235,200