Audit checklist ISO/IEC 27001:2022 ไทย ฉบับเข้มข้น

ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System

Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น

แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย

มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022 สำหรับ

1. องค์กร ที่ได้รับการรับรองในเวอร์ชั่น ก่อน แล้ว และประสงค์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปรับระบบจัดการขององค์กร ไปสู่เวอร์ชั่นใหม่ และขอรับการรับรองอัพเกรด

2. หรือ องค์กร ที่กำลังดำเนินการขอการรับรองในเวอร์ชั่นใหม่ เป็นครั้งแรก และต้องการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงระบบจัดการปัจจุบันให้สอดคล้องกับระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022 ด้วยตนเอง

3. สำหรับ internal auditor ใช้เป็นรายการตรวจในการทำการตรวจติดตามภายใน

 

หนังสือ ประกอบด้วย

1.ข้อกำหนด แปลไทย ข้อ 4-10 

2. รายการตรวจ ตามข้อกำหนด โดยละเอียด ภาษาไทย

3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตามสาระข้อกำหนดเวอร์ชั่นใหม่ จำนวน ประมาณ 14 แบบฟอร์ม

 

เวอร์ชั่น และราคา

มีให้เลือก 3 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ดังนี้

1. ชุดที่ BEb1 เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ

  1. ราคาเล่มละ 699 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
  2. หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย

            1) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย

            2) และรายการตรวจโดยละเอียด

            3) ตัวอย่างแบบฟอร์ม ประมาณ 14 แบบฟอร์ม

            4) ตารางเปรียบเทียบ ข้อกำหนด ISO/IEC 27001:2013 VS ISO/IEC 27001:2022

 

2. ชุดที่ BEb2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค ฟอร์แมต .pdf

          1) ราคาชุดละ 999 บาท สาระ เช่นเดียวกับชุด BEb1 จัดส่งกลับทาง อีเมล์ที่แจ้งการชำระเงิน

          2) ใบเสร็จรับเงิน

 

3. ชุดที่ BEb3 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค + แบบฟอร์ม ฟอร์มแมต .doc, .xls

  1. ราคาชุดละ 1,692 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
  2. ในชุด ประกอบด้วย
    1. ไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรับแต่ง สำเนาได้
    2. และไฟล์แบบฟอร์ม ประมาณ 14 แบบฟอร์ม ในแบบ .xls, .doc ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที หรือจะปรับแต่งให้เข้ากับงานในองค์กรต่อไป

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้

การขอเอกสารเสนอราคา

  • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 251,185