ร่างชุดเอกสาร รวม2ระบบ ISO 9001:2015+ISO 50001:2018 ใช้รับรองได้ทันที

ร่างชุดเอกสารรวมระบบ

Integrated Management System: IMS

ISO 9001:2015 + ISO 50001:2018

ใช้รับรองได้ทันที

มาแล้ว ร่างชุดเอกสาร รวมระบบจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2015) + ระบบจัดการพลังงาน (ISO 50001:2018) สำหรับ

 1.  องค์กรที่ยังไม่ได้รับการรับรองที่กำลังมองหาระบบเอกสารเพื่อต้องการวางระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 รวมกันเป็นอันเดียวกัน เพื่อจะไม่เกิดความซ้ำซ้อน สิ้นเปลือง ทรัพยากร คน เวลา ในการบริหาร 2 ระบบ แยกกัน
 2. หรือ องค์กร ที่ ได้รับการรับรอง ระบบจัดการคุณภาพ หรือสิ่งแวดล้อม ระบบใดระบบหนึ่ง และวางแผนการนำอีกระบบหนึ่งมาปฏิบัติ แต่ต้องการ รวมเข้ากันเพื่อลดความซ้ำซ้อน
 3. หรือ องค์กร ที่ได้รับการรับรองแล้ว และหาหนทางรวมระบบ 2 ระบบเข้าด้วยกัน

 

ทาง www.kingdomofthailand.consulting ได้จัดเตรียมชุดเอกสาร ที่พรั่งพร้อมด้วย สาระขั้นตอนการปฏิบัติ สำหรับองค์กรขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ที่ต้องการทำระบบเอง ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015 และ ISO 50001:2018 ให้นำไปศึกษา และปรับแต่งสาระบางส่วนให้เหมาะกับองค์กรท่าน และแบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ .xls, .doc สำหรับใช้งานได้ทันที

นอกจากนี้ ยังมีชุดบริการพิเศษ ให้คำปรึกษา ระหว่างที่ดำเนินการปรับแต่ง เอกสารให้เหมาะสมกับองค์กร การนำไปปฏิบัติ และขอการรับรอง

0. ร่างเอกสารในชุดประกอบด้วย

 1. คู่มือคุณภาพ ที่รวมข้อกำหนด ISO 9001:2015 ครบถ้วน และอ้างอิงไปยังเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติ
 2. คู่มือสิ่งพลังงาน ที่รวมข้อกำหนด ISO 50001:2018
 3. เอกสารขั้นตอนปฏิบัติ จัดทำขึ้นตามข้อกำหนด กว่า 20 ฉบับ ทั้งฉบับที่รวมการปฏิบัติ 2 ระบบ และฉบับที่ระบุการปฏิติในเรื่องที่แยกกันจะเหมาะสมกว่า
 4. แบบฟอร์มต่างๆ ที่ประกอบกับสาระตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติ พร้อมใช้ หรือนำไปปรับแต่งและใช้งานได้ทันที จำนวนกว่า 30 แบบฟอร์ม อาทิ แบบกำหนดบริบทภายนอก/ภายในและความเสี่ยงและโอกาส แบบการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการ ฯลฯ
 5. เอกสารประกาศต่างๆ ที่ประกอบกับสาระตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติจำนวนกว่า 10 แบบฟอร์ม อาทิ ประกาศนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ประกาศแต่งตั้ง แผนงานการผลิต ซ่อมบำรุง สอบเทียบ บันทึกการทบทวนฝ่ายบริหารระบบจัดการคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมฯลฯ

เอกสารเหล่านี้ สามารถนำไปปรับแต่งบางส่วนให้เหมาะสมกับกิจกรรมขององค์กร ศึกษาทำความเข้าใจ นำไปปฏิบัติ และขอการรับรองได้ ช่วยลดระยะเวลาการจัดทำเอกสารเอง

 

รูปแบบ และราคาจำหน่าย มีให้เลือก 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง)

1. ชุดที่ AG1 เริ่มต้น พิมพ์เป็นกระดาษทั้งชุด

 1. ราคาชุดละ 13,255 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. สำหรับการศึกษาในเบื้องต้น หรือเป็นต้นแบบเพื่อทำเอกสารเอง
 3. ประกอบด้วยเอกสารทั้ง 5 รายการข้างต้น (ตามข้อ 0.)

 

2. ชุดที่ AG2 ทำระบบเอง พิมพ์เป็นกระดาษทั้งชุด (ชุดที่ AG1) + CD ไฟล์ทั้งหมดในรูปแบบ .xls, .doc

 1. ราคาชุดละ 23,630 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. สำหรับพร้อมนำไปปรับใช้ในองค์กร เตรียมขอการรับรอง
 3. พิเศษ ฟรี ISO 9001:2015 Audit Checklist ไทย ฉบับเข้มข้น ชุดที่ E2 (ดูรายละเอียด ที่นี่ ) และ ISO 5001:2018 Audit Checklist ไทย ฉบับเข้มข้นสุดๆ ชุดที่ Z2 (ดูรายละเอียด ที่นี่ )

 

 

3. ชุดที่ AG3 พร้อมคำปรึกษา (ชุดที่ AG2 + บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์/อีเมล์)

 1. ราคาชุดละ 42,204 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. สำหรับองค์กรที่ปรารถนาจะนำไปปรับใช้ในองค์กร เตรียมขอการรับรอง และต้องการให้มั่นใจว่าดำเนินการได้ถูกต้องจริง
 3. รวมบริการให้คำปรึกษาทาง โทรศัพท์/อีเมล์ ฟรี ไม่จำกัด จนกว่าจะได้รับการรับรอง
 4. พิเศษ ประกัน อัตราค่าบริการที่ปรึกษาเพียง 4,500 บาท/วัน (ไม่รวมค่าเดินทาง) กรณีต้องการให้ที่ปรึกษาเข้าไปให้คำปรึกษา เป็นครั้งๆไป(ชำระค่าที่ปรึกษา+ค่าเดินทาง ณ วันที่เข้าไปบริการเมื่อสิ้นสุดในแต่ละวัน)

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • 1.ชุดที่ AG1 เริ่มต้นพิมพ์เป็นกระดาษทั้งชุด ราคาชุดละ 13,255 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems สำหรับการศึกษาในเบื้องต้น หรือเป็นต้นแบบเพื่อทำเอกสารเอง ประกอบด้วยเอกสารทั้ง 5 รายการข้างต้น (...
  13,225 บาท

 • 2.ชุดที่ AG2 ทำระบบเองพิมพ์เป็นกระดาษทั้งชุด (ชุดที่ AG1) + CD ไฟล์ทั้งหมดในรูปแบบ .xls, .doc ราคาชุดละ 23,630 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems สำหรับพร้อมนำไปปรับใช้ในองค์กร เตรียมขอการรับ...
  23,630 บาท

 • 3.ชุดที่ AG3 พร้อมคำปรึกษา(ชุดที่ AG2 + บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์/อีเมล์) ราคาชุดละ 42,204 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems สำหรับองค์กรที่ปรารถนาจะนำไปปรับใช้ในองค์กร เตรียมขอการรับรอง แล...
  42,204 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 160,214